Winterslaap egel kikker vleermuis

Winterslaap egel kikker vleermuis 

Winterslaap egel kikker vleermuis kou en gebrek aan voedsel in de wintermaanden maken dat dieren maatregelen moeten nemen om de koudere tijden te overleven. Winterslaap houden is één van de mogelijkheden die gebruikt wordt door verschillende diersoorten zoals de egel, de kikker en de vleermuis. Winterslaap egel kikker vleermuis een fascinerend verschijnsel. 

Winterslaap egel kikker vleermuis

Winterslaap dieren 

Een winterslaap houden, dieren beginnen hieraan nadat ze eerst grote vetreserves hebben aangelegd,  hiervoor eten ze een geweldige hoeveelheid voedsel. Daarna zoeken de dieren een warme veilige plek om te kunnen slapen. Daarna doet zich een merkwaardig verschijnsel voor de lichaamstemperatuur van het dier daalt sterk en mede door dat feit heeft het dier veel minder behoefte aan voedsel omdat de stofwisseling op een heel laag pitje staat. Zodat het betreffende dier maanden in winterslaap kan blijven om pas als de temperaturen daadwerkelijk omhoog gaan zijn normale leven weer op te pakken. 

Winterslaap egel kikker vleermuis

 

Winterslaap egel kikker vleermuis winterslaap egel 

De egel heeft als insecteneter in de winter werkelijk een voedselprobleem het dier lost dit op door in de herfst een ondiepe kuil of bladerhoop op te zoeken en zich lichtjes in te graven en zo de koudere tijd door te brengen met slapen. Een egel slaapt niet erg diep en soms maakt de egel op een milde dag in de wintermaanden een uitstapje het is dan te hopen dat het dier zich niet te ver van zijn slaapplaats verwijderd omdat hem dit fataal kan worden als het koude weer plotseling invalt. 

Winterslaap egel kikker vleermuis

Winterslaap egel kikker vleermuis kikkers winterslaap 

Ook kikkers en padden wat koudbloedige dieren zijn houden een winterslaap. Koudbloedige dieren moeten hun warmte van buitenaf krijgen en omdat dit in noordelijkere landen in de winter niet mogelijk is houden deze dieren een winterslaap. Kikkers graven zich meestal in op de bodem van een sloot of plas vaak het water waar ze zomers in leven. Afgestorven waterplanten of bladeren die in het water zijn gevallen zorgen vaak voor een extra bescherming tegen de kou. Op verschillende tijden in het voorjaar komen de kikkers weer tevoorschijn de boomkikker eind April, de groene kikker vanaf begin April en de bruine kikker zelfs al vanaf midden Februari.

Padden leven voornamelijk op het land enkel in het vroege voorjaar leven padden in het water om zich voort te planten. In de zomer vinden we ze op het land en dat is ook de plaats waar ze in het najaar op zoek gaan naar een plaats om hun winterslaap te kunnen houden. Voorbeelden van plaatsen waar padden hun winterslaap houden zijn een lege muizengang  of diep tussen een hoop afgevallen, half vergane bladeren. In het voorjaar komt een ware paddentrek op gang omdat de padden op weg gaan naar het water waar ze zijn geboren. Deze paddentrek zorgt ieder jaar overnieuw weer voor vele duizenden slachtoffers door het drukke verkeer. 

Winterslaap egel kikker vleermuis

Winterslaap egel kikker vleermuis winterslaap vleermuis 

Een vleermuis houdt van plaatsen die in de zomer koel zijn en in de winter warm zoals grotten, kelders,bunkers en sluizencomplexen. In Zuid – Limburg in de grotten vinden we in de winter grote hoeveelheden vleermuizen die hier hun winterslaap houden soms jarenlang op precies dezelfde plaats. Er zijn ook vleermuizen die wegtrekken naar het warmere zuiden om zo de winter te kunnen overleven. 

Winterslaap egel kikker vleermuis

De adder in winterslaap 

Als enige gifslang in Nederland kennen we enkel de adder, ook de adder is evenals kikkers en padden een koudbloedig dier. In het voor – en najaar is de temperatuur lekker in de zomer daarentegen is de adder enkel ’s morgens vroeg en in de avond actief omdat het dier het overdag te warm vindt. In de winter is het voor dit koudbloedige dier natuurlijk te koud en houdt de slang een winterslaap. Soms houdt men deze winterslaap met meerderen bij elkaar. In het voorjaar kunnen we de mannetjes onder de adders eerder aantreffen omdat ze enkele weken eerder actief zijn dan hun vrouwelijke soortgenoten. 

Winterslaap egel kikker vleermuis

Winterslaap van de vlinders 

Bij vlinders sterven de meeste volwassen vlinders voordat de winter invalt en de meeste vlinders overwinteren dan ook als rups of als ei. Zijn er vlindersoorten waarbij de volwassen vlinder een winterslaap houdt dan is een strenge winter het beste omdat tijdens kwakkelwinters de vlinders te vroeg er op uit gaan getrokken door de relatief hoge temperaturen. Vlinders die echter te vroeg in de winter ontwaken overleven de rest van de winter meestal niet door gebrek aan voedsel. De kleine vos is een voorbeeld van een vlindersoort die als vlinder een winterslaap houdt en niet als rups of ei. Winterslaap egel kikker vleermuis een vrij veilige manier om de winter te overleven.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *