Willemstad Noord Brabant: mooie vestingstad Willemstad en geschiedenis

Willemstad Noord Brabant één van Nederlands mooiste vestingsteden met prachtige gebouwen gelegen aan het Hollands Diep. Willemstad Noord Brabant een gezellige vestingstad met jachthaven en vele activiteiten. 

Willemstad Noord Brabant: mooie vestingstad Willemstad en geschiedenis 

In 1561 besloot Jan de Vierde van Glymes die toen de Markies van Bergen op Zoom was om het aangeslibde land wat aan de buitenkant van de dijk lag in te polderen en hier een dorp te maken wat gelijk als de polder Ruigenhil heette. De volgende Markies Jan van Witten koos in 1581 voor de Spanjaarden, toen hebben de Staten van Brabant besloten om dit gebied als geschenk aan Willem van Oranje aan te bieden omdat deze in de Tachtigjarige oorlog zoveel bezittingen had verloren.

Willemstad Noord Brabant beschermd stadsgezicht 

Willemstad Noord Brabant beschermd stadsgezicht, Willemstad heeft goed bewaarde vestingwallen die nog gaaf zijn evenals een oud en bijzonder patroon van straten dit zijn een paar opmerkelijke eigenschappen van Willemstad die mede de redenen zijn waarom Willemstad tot beschermd stadsgezicht is uitgeroepen. Het dorp werd in 1565 ingericht door landmeter Jan Symonsz. De belangrijkste straat de Voorstraat legde men loodrecht op de dijk er kwamen even verderop twee zijstraten die parallel aan de Voorstraat liepen en deze noemde men de Westachterstraat en de Oost – achterstraat. Een vierkant kerkhof legde men aan het eind van de Voorstraat en de wegen er rond noemde men eerst Ring van het kerkhof toen later een kerk op het kerkhof werd gebouwd kreeg de straat de naam Kerkring zoals hij heden ten dage nog heet.

Men trok de straat die de Voorstraat en allebei de achterstraten met elkaar verbond door tot in de polder deze straat noemde men de Landpoortstraat genoemd naar de hier in 1583 gebouwde toegangspoort. In 1583 werd het dorpje een vesting en kon men het stratenpatroon gaaf houden mede omdat de wallen intact bleven, tot op dit moment zijn ze dat nog steeds. De Land – en Waterpoort zijn wel afgebroken. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid.

De koepelkerk van Willemstad Noord Brabant 

De koepelkerk van Willemstad Noord Brabant die in de Voorstraat staat heeft een mooi laantje naar de ingang van de kerk men noemde dit ook wel het “trouwlaantje”. In de Tweede Wereldoorlog werd het kerkgebouw zwaar gehavend en het werd gerestaureerd. Aan het einde van die klus brak er zeer onverwachts nog brand uit en was er veel schade. Gelukkig waren het wapenschild van stadhouder Willem de Vijfde en het avondmaalszilver niet in de kerk aanwezig zodat deze gespaard bleven.

Willemstad Noord Brabant de geschiedenis van de Koepelkerk 

Willemstad Noord Brabant de geschiedenis van de koepelkerk, de koepelkerk was de eerste protestantse kerk in Nederland. Deze kerk is gebouwd met geldelijke steun van prins Maurits die echter wel enige voorwaarden aan zijn steun verbond zoals dat de kerk een achthoekige of ronde plattegrond moest hebben, en dat de kansel vanwaar het woord gepreekt word het middelpunt moest zijn en niet het altaar zoals in die tijd gebruikelijk. Het mocht dus geen kruiskerk worden met kapellen en zijbeuken. Willemstad Noord Brabant een protestantse gemeente in katholiek Brabant.

Een wandeling door Willemstad 

Een wandeling door Willemstad waarbij we nog verschillende zaken tegenkomen die het vermelden waard zijn. Het Mauritshuis is er hier één van, in 1623 gaf prins Maurits opdracht tot het bouwen van dit gebouw dat hij wilde gaan gebruiken als jachtslot. De prins overleed in april 1625 dus het gebouw is niet lang in deze functie gebruikt later is het onder andere gebruikt als ambtswoning voor de gouverneur, opslagplaats, ziekenhuis en huisvesting voor marechaussees. De gemeente Willemstad kocht het gebouw dat verwaarloosd was in 1967 voor één gulden van het rijk.

De restauratie van het Mauritshuis koste twee miljoen gulden en het gebouw heeft na de restauratie dienst gedaan als gemeentehuis, tegenwoordig kan men hier zijn huwelijk laten voltrekken wat ook veelvuldig gebeurt. In het havengebied vinden we zowel de Binnen – als Buitenhaven en de jachthaven een gezellige buurt waarvan men zittend op een terrasje kan genieten. In 1622 werden er in de Rozemarijnstraat verschillende soldatenhuisjes gebouwd, prins Maurits had hier toestemming voor gegeven. Men deed dit omdat tot dan toe de huisvesting van soldaten een taak van de bevolking was met alle problemen die erbij hoorden.

Ook het oude raadhuis werd gebouwd met financiële steun van de prins die hier 2400 Carolus guldens aan meebetaalde ook dit met de nodige voorwaarden. Verder komen we op onze wandeling het voormalige wapenmagazijn tegen en op een muur zien we jaartallen waarin de waterstand tot ongekende hoogte kwam zoals bijvoorbeeld in 1953. De molen die ooit bezit was van de prinsen van Oranje[d’Orangemolen] zien we aan de andere kant van de haven. We gaan verder over de stadswallen en genieten van Willemstad Noord Brabant de prinselijke vestingstad.

 

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *