Willem IV

Willem IV 

Willem IV Karel Hendrik Friso prins van Oranje – Nassau zoon van Johan Willem Friso uit het geslacht van de stamvader van het Oranjehuis graaf Jan van Nassau. Willem 4 leefde van 1711 tot 1751. 

Willem IV

De geboorte van Willem IV 

De geboorte van Willem IV, deze werd geboren als zoon van Johan Willem Friso ,die een nakomeling was van graaf Jan van Nassau, en Maria Louisa van Hessen. Willem 4 werd geboren zes weken nadat zijn vader was verdronken in het Hollands Diep. Toen Willem 4 vijf jaar was kreeg hij als gevolg van een ongeluk een hoge rug. 

Willem IV

Het leven van Willem IV 

Het leven van Willem IV, deze was getrouwd met Anna van Hannover dochter van George II van Engeland zij beiden kregen in 1748 een zoon de toekomstige Willem V. Vanaf 1729 was Willem 4 stadhouder van Groningen en Gelderland en vanaf 1731 ook van Friesland ook Drenthe volgde. In 1747 zorgde een volksbeweging als gevolg van een Franse inval in Zuid – Nederland ervoor dat ook de vier stadhouderloze gewesten Willem 4 als stadhouder kregen. Tevens werd hij kapitein- en admiraal – generaal van de Unie. Er was nu voor het eerst één stadhouder over alle gewesten tevens was Willem IV opperbevelhebber van de vloot en het leger. Willem IV werd erfstadhouder dit hield in dat na zijn dood zijn zoon of dochter hem onmiddellijk op zou volgen. Dat ook een dochter hierop rechten kreeg was nieuw, Willem 4 had als erfstadhouder meer macht als zijn voorgangers. 

Willem IV

Stadhouder Willem IV 

Stadhouder Willem IV ging aan het werk om te proberen de Franse legers te verdrijven uit de Republiek die er niet zo best voorstond. Doordat in 1748 de vrede van Aken werd gesloten liep alles nog met een sisser af en kreeg de Republiek zelfs de barriéresteden terug. Stadhouder Willem 4 kreeg nu de tijd om iets aan de wantoestanden te doen die in de Republiek heersten. De posterijen kregen een betere regeling, maar er was meer de regenten verdienden veel geld aan de belastingpacht, de burger was hiervan de dupe. Stadhouder Willem IV weifelde te lang en het volk ging het recht zelf ter hand nemen waardoor op sommige plaatsen oproer en plunderingen voorkwamen.

Willem IV

Toen nam prins Willem 4 maatregelen en kregen de belastingpachters een vast salaris zodat ze zich niet meer konden verrijken ten koste van de burgers. Nog een belangrijke zaak was de familieregering van regenten, Willem 4 had grootte macht maar hij wilde de regenten en de Staatsgezinden te vriend houden, tevens was hij zwak en weifelend van karakter. Zodoende kreeg hij de Oranjegezinden tegen zich zij verwachten niets meer van deze stadhouder en er kwamen veel klachten over Willem 4. Op veertig jarige leeftijd stierf stadhouder Willem IV in 1751 afgemat door de lasten van het regering voeren.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *