Westerschelde: Westerschelde tunnel en scheepvaart een drukke zeearm

Westerschelde tunnel en scheepvaart is een artikel dat je meeneemt naar de provincie Zeeland. De zeearm Westerschelde onderhoud de verbinding met de Noordzee. De Antwerpse haven evenals die van Vlissingen zijn bereikbaar via de Westerschelde, ook de grote industriegebieden bij Vlissingen, Antwerpen en Terneuzen zijn afhankelijk van de Westerschelde. Deze zeearm is de manier om deze gebieden te bereiken, omdat deze goed bevaarbaar is door de vaak heel grote zeeschepen.

Westerschelde tunnel en scheepvaart

Westerschelde: Westerschelde tunnel en scheepvaart een drukke zeearm

In het verleden werd de Westerschelde overgestoken door middel van veerdiensten zowel tussen Vlissingen en Breskens als tussen Kruiningen en Perkpolder. Op dit moment is het alleen voor voetgangers en fietsers nog mogelijk om tussen Vlissingen en Breskens op deze manier over te varen. In 2003 is immers de langste tunnel voor wegverkeer in Nederland, de Westerschelde tunnel geopend, deze tunnel is 6,6 kilometer lang. De veerdienst tussen Kruiningen en Perkpolder is sindsdien opgeheven.

Feiten over de Westerschelde

De Westerschelde is 113 kilometer lang en tussen de 2 en 8 kilometer breed. Het totale oppervlak wat deze beslaat is 30.000 hectare. De vaargeul is 95 kilometer lang, 300 tot 530 meter breed en de diepte kan variëren van 13 tot 51 meter.

De Westerschelde en zijn scheepvaart

De Westerschelde en zijn scheepvaart, omdat de Westerschelde moeilijk bevaarbaar is moeten de schepen een loods aan boord nemen. De Westerschelde heeft grote verschillen tussen de getijden van eb en vloed, op verschillende plaatsen worden er bij eb zandplaten zichtbaar, ook sterke stromingen spelen voor de scheepvaart een rol. Het “ Nauw van Bath “ is een beruchte plaats in de Westerschelde waar schepen vast kunnen komen te zitten of aanvaringen kunnen krijgen door de bovengenoemde oorzaken en tevens omdat het hier op bepaalde plaatsen heel smal is. Voor kleinere schepen die dikwijls op deze route varen geldt de plicht om een loods aan boord te nemen niet, op grotere schepen stapt in Vlissingen een loods op. Per jaar gaat het om verschillende tienduizenden schepen die zo naar hun doel worden geleid. Per dag komt dat overeen met plusminus 150 schepen die over de Westerschelde gaan.

Westerschelde tunnel en scheepvaart en de oorlog

Westerschelde tunnel en scheepvaart en de oorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er op het water hier stevig gevochten. De Westerschelde was nog in Duitse handen terwijl in September 1944 Antwerpen door de Britten werd bevrijd. Natuurlijk wilden de Britten de Westerschelde dat de toegang was tot de haven ook in handen krijgen. Na flinke gevechten is het de geallieerden in November 1944 ook gelukt om de Westerschelde uit Duitse handen te bevrijden.

De Westerschelde de scheepvaart en zijn problemen

Al jarenlang veroorzaakt de scheepvaart op de Westerschelde ruzie tussen Nederland en België. Op dit moment zijn de hoge golven die de zeeschepen veroorzaken een punt van strijd. Het kleine haventje van Walsoorden heeft hier al verschillende keren mee te maken gehad. Een plezierjacht dat lag aangemeerd liep een schade van ongeveer 10.000 euro op door golfslag. Scheefgetrokken palen in de haven laten de kracht van de golven zien. Ook op het water zelf, zorgen de snel varende grote zeeschepen voor problemen. Als je met je plezierjacht op het water bent zorg dan maar dat de golven niet de kans krijgen om tegen de zijkant van het jacht te slaan, als je tenminste niet wilt dat de huisraad je om de oren vliegt. Op een binnenvaartschip spoelde een flinke golf van een zeeschip een matroos overboord, gelukkig kon deze worden gered. En zo zijn er nog voorvallen te noemen die veroorzaakt worden door de krachtige hoge golven van de zeeschepen.

De Westerschelde de scheepvaart en het traktaat

De Westerschelde de scheepvaart en het traktaat, sinds 1839 is er sprake van een traktaat dat de afspraak inhoud dat door Nederland aan België vrije toegang tot de Westerschelde word gegarandeerd. Daardoor kon Antwerpen na Rotterdam uitgroeien tot de tweede haven van Europa. Vele belangen strijden met elkaar en een oplossing is niet zo eenvoudig. Nieuwe wetgeving is moeilijk omdat de golfslag van schepen van vele dingen zoals snelheid, de vorm en de koers van het schip afhankelijk is. Een snelheidslimiet ligt dus moeilijk, en tevens is het moeilijk om het schip aan te wijzen dat de golfslag veroorzaakt. Alle schippers moeten leren rekening houden met elkaar en met de mensen op de wal, zodat het voor iedereen weer prettig toeven is op en bij de Westerschelde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *