Vrijwilligerswerk: wat doet de vrijwilliger en welk vrijwilligerswerk en vrijwilligers vergoeding

Mensen hebben verschillende motieven om Vrijwilligerswerk te doen, sommigen willen iets betekenen voor anderen, anderen zoeken een zinvolle tijdsbesteding en voor weer anderen is het vooral belangrijk vanwege de sociale contacten of om werkervaring op te doen in een bepaalde bedrijfstak. Het is wel belangrijk dat je gemotiveerd bent voor het Vrijwilligerswerk dat je gaat doen. 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk: wat doet de vrijwilliger en vrijwilligerswerk en vrijwilligers vergoeding

Het structuur motief, deze vrijwilligers kiezen voor Vrijwilligerswerk om weer structuur en regelmaat in hun dagelijks leven te krijgen. Dit kan zijn weggevallen door bv. ziekte, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Het ideële motief, voor deze vrijwilligers is het belangrijk om zich in te zetten voor de medemens en voor de maatschappij, hun hoofd motief is dat ze zich nuttig willen maken. Het sociale motief, deze mensen vinden het sociale contact het belangrijkst, mensen ontmoeten en nieuwe contacten maken. Het ontplooiings motief, de hoofdzaak voor deze vrijwilligers is om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan en (nieuwe) vaardigheden aan te leren. Voor veel vrijwilligers is het ook een combinatie van verschillende motieven. Vrijwilligerswerk !!

Als voorbeeld nemen we mevrouw P zij is nog niet zo lang weduwe en haar 2 kinderen wonen niet direct in de buurt, deze mevrouw besluit om een paar keer per week koffie te gaan schenken in het bejaardentehuis in een nabij gelegen dorp, voor haar spelen voornamelijk het sociale en het structuurmotief een rol. Vrijwilligerswerk kan heel leuk zijn !

Vrijwilligerswerk een tekort dreigt

In vergelijking met andere Europese landen zijn er in Nederland vrij veel mensen die vrijwilligers werk doen, maar ondanks dat kampen toch veel stichtingen, tehuizen en verenigingen met een vrijwilligers tekort. Onderzoek wijst hiervoor twee redenen aan namelijk de vrouwenemancipatie, in zeer veel gezinnen werken tegenwoordig man en vrouw en blijft er weinig of geen tijd over voor vrijwilligerswerk. Als tweede reden word de ontkerkelijking aangegeven. Kerkelijk meelevende mensen doen in vergelijking met anderen procentueel gezien veel vrijwilligerswerk. Voor de nabije toekomst verwacht men dat het aantal vrijwilligers vrij stabiel blijft. Vrijwilligerswerk !!

Vrijwilligerswerk hoe vind je vrijwilligerswerk

Voor een organisatie is het belangrijk dat er een duidelijke taakomschrijving is van het te bieden vrijwilligerswerk met een heldere functieomschrijving. Geef aan hoeveel tijd het vrijwilligerswerk gaat kosten, en of er eventueel eisen worden gesteld, zoals bv. Een bepaalde vooropleiding, werkervaring of persoonlijke eigenschappen waarover de geïnteresseerde dient te beschikken. Zijn er reeds vrijwilligers binnen de organisatie aan het werk laat dan regelmatig waardering blijken (op welke manier dan ook). En ga en blijf met de vrijwilligers in gesprek, maar bv. Ook door een tevredenheidsonderzoek. Zorg dat de organisatie weet wat er onder de vrijwilligers leeft. Het is niet alleen belangrijk om vrijwilligers te werven maar ook om ze zolang mogelijk naar volle tevredenheid van beide partijen binnen de organisatie te houden.

Welk vrijwilligerswerk kies ik

Voor vrijwilligerswerk zijn er drie basisvoorwaarden van belang : dit zijn beschikbaarheid, bereidheid en geschiktheid. Men moet tijd en gelegenheid hebben om iets voor een ander te doen.

De bereidheid moet er zijn om dit ook daadwerkelijk te doen. En als ik daadwerkelijk aan de slag wil gaan is het van belang welk vrijwilligerswerk past bij mij.

Voor vrijwilligers zijn er vastgestelde normen wat betreft een eventuele vergoeding, ten opzichte van de belastingdienst.

Op de website www.vrijwilligerswerk.nl is een test te doen die helpt om om voor jouw de keuze te bepalen. Uit de test blijkt bij zes kenmerken jouw score. Deze persoonskenmerken zijn : sociaal, nauwkeurig, praktisch, intellectueel, ondernemen en artistiek.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *