Pieter van vollenhoven: gezin en familie en Pieter van Vollenhoven als veiligheidsspecialist van Nederland

Pieter van Vollenhoven de eerste Nederlandse burger die deel ging uitmaken van de koninklijke familie en daarmee de eerste klappen opving.

Pieter van Vollenhoven

Pieter van vollenhoven: gezin en familie en Pieter van Vollenhoven als veiligheidsspecialist van Nederland 

Pieter van Vollenhoven, de eerste Nederlandse burger die deel ging uitmaken van de koninklijke familie, en daarmee de eerste klappen opving. Waardoor de ingang voor de volgende generatie makkelijker is geworden. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden leert hij prinses Margriet kennen die daar ook studeerde en er ontstaat een relatie. Na vele besprekingen krijgt het paar eindelijk toestemming om zich te verloven en dit is dan ook gebeurd op 10 maart 1965. Een kleine twee jaar later vind het huwelijk plaats op 10 januari 1967 in Den Haag.

Bij het huwelijk waren waren vele gasten genodigd in een grotere verscheidenheid dan men bij koninklijke huwelijken gewend was. Voor Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet is het een tijd geweest van grote onzekerheid en spanning, hoewel veel daarvan voor ons volk verborgen is gebleven. Een heleboel mensen vroegen zich toch af of het nodig was dat een gewone burgerjongen uit Schiedam trouwde met één van onze prinsessen.

Pieter van Vollenhoven wel of geen prins 

In het parlement zijn toentertijd vele gesprekken gevoerd over welke titel van Vollenhoven zou mogen voeren. Uiteindelijk is besloten dat hij wel lid van het Koninklijk Huis zou worden maar dat hij geen prinsentitel zou krijgen. Daarmee is er van Pieter van Vollenhoven een “buitenbeentje” gemaakt wat zijn positie niet eenvoudiger heeft gemaakt.

Pieter van Vollenhoven de veiligheidsspecialist van Nederland 

Prins Bernhard had Pieter al gewaarschuwd dat het niet mee zou vallen om werk te vinden dat bij zijn persoon zou passen. De bekendheid die hij door zijn huwelijk had verkregen was een sterk nadeel voor het vinden van een passende functie. In 1977 toen minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat een raad oprichtte die het verkeersveiligheidsbeleid kritisch moest toetsen en volgen keerde het tij.

De minister vroeg van Vollenhoven als voorzitter. Vanaf die tijd zette van Vollenhoven zich volledig in voor de veiligheid in Nederland, hij was een grote voorstander van een onafhankelijke Nederlandse onderzoeksraad. En niet één waarbij de overheid tegelijkertijd regelgever en toezichthouder was. Na de Bijlmerramp in 1992, de vuurwerkramp in 2000 in Enschede en de verschrikkelijke brand in 2001 in Volendam zijn vele anderen ook deze mening toegedaan.

En in 2005 word de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgericht, waarvan van Vollenhoven de voorzitter is geworden. Deze raad verricht onafhankelijk onderzoek naar oorzaken en gevolgen van rampen en ernstige ongevallen. De raad geeft tevens aanbevelingen voor verbeteringen. In oktober 2005 word van Vollenhoven tevens praktijkhoogleraar risicomanagement aan de universiteit van Twente.

Geen prinsentitel maar wel professor en ook ridder. In 2004 word van Vollenhoven benoemd tot Ridder Grootkruis in de orde van de Nederlandse leeuw. Maar heel weinig mensen ontvangen deze hoogste burgerlijke onderscheiding. Van Vollenhoven heeft ontzettend veel strijd geleverd, ook achter de schermen, voor de veiligheid in Nederland.

Pieter van Vollenhoven en zijn gezin 

In het huwelijk met prinses Margriet zijn 4 zonen geboren, prins Maurits, prins Bernhard, prins Floris en prins Pieter-Christiaan. Deze zijn inmiddels allen getrouwd, en ook zijn er al verschillende kinderen geboren. Kleinkinderen dus voor van Vollenhoven en zijn prinses Margriet. Al verschillende jaren lijdt van Vollenhoven aan huidkanker.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *