Nieren en Nierziekten: nieren en nierziekten dialyse en niertransplantatie

Nieren nierziekten en dialyse, tienduizenden mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Zowel de Nierstichting als de Nierpatiënten Vereniging Nederland staan op de bres voor de belangen van alle mensen die problemen met hun nieren hebben.

Nieren nierziekten en dialyse

Nieren en Nierziekten: nieren en nierziekten dialyse en niertransplantatie

De nieren zijn boonvormig en ongeveer 12 centimeter, gezonde mensen hebben er twee. De nieren maken urine door uit het bloed afvalproducten te filteren en te verwijderen. Het bloed wordt aangevoerd door de nierslagader. Naast het verwijderen van afvalproducten hebben de nieren nog twee belangrijke functies, de productie van hormonen en het regelen van de vochtbalans. Vele Nederlanders hebben nieren die niet optimaal functioneren dit kan komen door een ontsteking, een nierbeschadiging of als gevolg van suikerziekte of hoge bloeddruk.

Cystennieren een erfelijke aandoening

De bekendste en meest voorkomende erfelijke nieraandoening zijn de Cystennieren. Een met vocht gevulde holte die zich op een vreemde plaats in het lichaam bevindt noemt men een Cyste . Als heel veel Cysten in beide nieren aanwezig zijn noemt men dit Cystennieren. Door het uitzetten van de nierfilters worden holtes gevormd, zo ontstaan Cysten en deze verdringen het normale weefsel in de nieren. De nieren worden ook groter als gebruikelijk is. Door de symptomen te behandelen kan de schade aan de nieren worden beperkt, te genezen zijn Cystennieren niet. Ten laatste kan men overgaan tot niervervangende behandeling, dialyse of niertransplantatie.

Nieren en dialyse

Bij dialyse word het bloed kunstmatig gespoeld, men gebruikt hier een machine voor. Men probeert op deze manier de functie van de nier over te nemen, bij de spoeling worden giftige en onnodige stoffen uit het bloed gehaald. Nierdialyse is een behoorlijk intensieve behandeling die veel van de patiënt vraagt.

Nieren nierziekten en dialyse de Nierstichting

De Nierstichting die sinds 1968 bestaat houd zich bezig met de preventie en een optimale behandeling van deze ziekten. Men doet veel onderzoek naar betere behandelmethodes en de stichting geeft voorlichting. Voor de komende jaren heeft men de blik vooral gericht op de preventie van nierschade, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en een kortere wachttijd voor patiënten die wachten op een niertransplantatie. De burgers kennen de Nierstichting voornamelijk van de jaarlijkse huis aan huis collectes.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland

Bij deze vereniging neemt lotgenotencontact en belangen behartiging een centrale plaats in. Men geeft een informatieblad uit wat Wisselwerking heet en veel actuele nuttige informatie bevat. Contact met lotgenoten is voor de zieke mensen van belang, men kan zijn verhaal kwijt en ontvangt begrip en herkenning.

Niertransplantatie

Als men gaat dialyseren komt men in aanmerking om op de lijst voor niertransplantatie gezet te worden. Velen zien hier naar uit. Maar ook transplantatie is zwaar, de kans op mislukken blijft altijd en ook na de transplantatie zijn vele medicijnen nodig om afstoten van de donornier tegen te gaan. Deze medicijnen kunnen behoorlijke bijwerkingen hebben. Na een gelukte niertransplantatie kan men zijn leven weer anders indelen en ervaart men vaak veel meer energie te kunnen gebruiken dan men tijdens zijn ziekte gewend was.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *