Mossen: diverse mossen en mossen soorten en veenmossen

mossen en mossen soorten worden vaak gezien als een plaag maar zij hebben voor het milieu een grote waarde. Over heel de wereld zelfs ook in de woestijn kun je mossen en mossen soorten aantreffen. 

mossen en mossen soorten

Mossen: diverse mossen en mossen soorten en veenmossen

Mossen wat zijn dat, mossen is een verzamelnaam waaronder een flinke groep plantjes vallen die uiterlijk op elkaar lijken, rendiermos valt hier niet onder dit behoort tot de korstmossen wat een aparte familie is. Mossen vormen geen bloemen en geen zaad maar zaaien zich uit door sporen. Mossen hebben geen wortels maar draden waarmee ze zich zo mogelijk aan de ondergrond vasthechten. Mossen kun je over heel de wereld tegenkomen tot zelfs op de polen en in de woestijn toe, maar het liefst bevinden ze zich op schaduwrijke vochtige plaatsen in gematigde klimaten. Mossen leven van de regen, mist en dauw omdat ze geen wortels hebben kunnen ze geen water uit de ondergrond opnemen en slaan ze in een vochtige periode water op in hun cellen en gebruiken dit voor drogere tijden, is hun voorraad op dan verschrompelen ze en lijken ze wel dood maar zodra ze weer vocht tot zich kunnen nemen zijn ze binnen korte tijd weer als vanouds. Mossen en soorten mossen fascinerend om deze kleine planten die op zoveel verschillende plaatsen voor groen in de natuur zorgen van dichtbij te volgen.

Waar vinden we mossen 

Waar vinden we mossen, deze komen we tegen over heel de wereld en zij behoren vaak tot de eerste vegetatie de zogenaamde pioniersvegetatie. Ook op stuifzanden en in duinen komen we mossen tegen die het zand vasthouden. Mossen komen we tegen in allerlei soorten waar andere planten niet willen groeien kussentjes mos wat groeit in bossen op de arme zandgrond is hier een voorbeeld van. Mossen hebben een belangrijke functie voor de zuurstofvoorziening, zonder mossen zou het broeikaseffect nog groter zijn en zou de wereld er minder groen uitzien. Veel kleine diersoorten zoals kevers en mijten leven in en van het mos. Mossen en mossen soorten ze zijn onmisbaar.

Mossen en mossen soorten veenmos 

Veenmos [spaghnum], hoogveengebieden in flinke delen van Nederland waren in het verleden bedekt met veenmos. Het meeste hiervan is afgegraven en als turf gebruikt, zo ontstond er langzamerhand land uit water. Zaden van zowel planten als bomen kiemen goed hier en zo kwam er moerasvegetatie. Turf gebruikt men in de tuinbouw en in landen als Rusland, Ierland en anderen waar men nog uitgestrekte hoogveengebieden heeft wordt het ook gebruikt om de kachel te stoken en de mensen van warmte te voorzien. Mossen en diverse mossen soorten.

Mos in het gazon 

Mos in het gazon, vaak is dit haakmos, laat zien dat er een slechte grondsoortstructuur is waarop gras niet goed groeit, of dat het gras te weinig voedingsstoffen heeft. Als men de groei van het gras kan verbeteren zal de mos vanzelf verdwijnen en is het niet nodig om deze chemisch te bestrijden.

Mossen en verschillende mossen soorten zijn interessant om hier iets meer van te weten.

Mossen en mossen soorten wetenswaardigheden 

  • Mossen zorgen voor een goede bijdrage aan de zuurstofvoorziening.
  • Verschillende kleine diersoorten leven in en van het mos.
  • Mossen groeien op plaatsen waar andere planten niet te vinden zijn.
  • Turf is voor het grootste deel onverteerde veenmos.
  • Mossen hebben geen vaatstelsel maar zij vermeerderen zich door sporen.
  • Mossen zijn vaak pioniersvegetatie.
  • Mossen en mossen soorten je kunt ze overal tegenkomen.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *