Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente, de midwinterhoorn is een houten instrument wat als communicatiemiddel  werd gebruikt, tegenwoordig is het midwinterhoornblazen een hobby wat voornamelijk in verenigingsverband wordt uitgeoefend in sommige delen van ons land. Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente een oude traditie die doormiddel van hobbyverenigingen gelukkig nog in stand wordt gehouden. 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente het gebruik vroeger en nu 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente, over de herkomst van de midwinterhoorn doen verschillende verhalen de ronde. Was het een oud heidens gebruik om de geesten te verjagen en het licht terug te halen zoals bij de Germanen gebeurde tijdens joelfeesten. Werd de hoorn gebruikt door de boeren als ze burenhulp nodig hadden? Wat wel bekend is dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de midwinterhoorn werd gebruikt om waarschuwingssignalen te geven. In het oosten van ons land werden smokkelaars op deze manier gewaarschuwd voor de marechaussee. Ook weet men dat in de Tweede Wereldoorlog de midwinterhoorn eveneens als waarschuwingssein werd gebruikt om onderduikers te waarschuwen als er gevaar dreigde. Tegenwoordig gebruikt men de midwinterhoorn alleen nog vanaf de eerste adventszondag tot Driekoningen op 6 Januari. Er mag alleen nog op de hoorn geblazen geworden om het evangelie van de geboorte van Christus te gedenken. 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente het Nedersaksisch taalgebied 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente, het midwinterhoornblazen komt voornamelijk voor in het Nedersaksische taalgebied. Als koploper wel in Twente maar ook op sommige plaatsen op de Veluwe, in de Achterhoek en Drenthe speelt men op de midwinterhoorn. Neuenhaus en Lage in Duitsland net over de grens behoren ook tot dit taalgebied en ook hier speelt men op de midwinterhoorn. De Duitse plaatsen hebben zich aangesloten bij de Twentse vereniging, daar men in deze plaatsen in Duitsland het zelfde dialect spreekt als in Twente vinden de gezamenlijke vergaderingen in dit dialect plaats. In het Nederlandse deel van het Nedersaksische taalgebied zijn ongeveer 500 blazers waarvan het grootste deel in Twente zo’n 350. 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twenten het blazen 

Het blazen op de midwinterhoorn kost behoorlijk wat energie. Men blaast nooit tegelijk maar als men twee tonen heeft geblazen luistert men of er ook iemand anders speelt, tevens gebruikt men deze tijd als adempauze. Hoort men niets dan speelt men het eigen wijsje uit en sluit af met de twee tonen waar men ook mee begonnen is. Dan dient er een rustpauze te vallen voordat een volgende blazer gaat blazen. Men noemt dit gedragen blazen waarmee men rekening houdt met de boodschap die men met het midwinterhoornblazen hoort uit te dragen. Blazers die niet zijn aangesloten bij een vereniging zullen in de meeste gevallen rekening houden met deze ongeschreven regels.

Alleen bij uitzondering word er buiten de vastgestelde tijd geblazen op de midwinterhoorn in het openbaar. Een voorbeeld hiervan kan zijn bij de begrafenis van midwinterhoornblazer. Optredens vinden voornamelijk bij kerken en kerstvieringen plaats zowel overdag als ’s avonds, in de schemering klinkt het geblaas nog melancholieker en ook als het vriest heeft dit invloed op de klank het klinkt dan nog mooier. Het liefst blaast men in groepen van 4 a 5 personen zijn er meer dan is de wachttijd vaak te lang zeker als het koud is. De voorman van de blazers regelt de opstelling en de richting waarin wordt geblazen. Het is belangrijk dat de blazers van elkaar af staan en niet te dicht bij elkaar, staat men in een kring met de gezichten naar binnen dan klinkt iedere hoorn een andere kant op. Om het midwinterhoornblazen het best te kunnen beluisteren is een stille omgeving belangrijk en kan men tevens het beste op zo’n 100 meter afstand staan. Als men bij vorst in het open veld blaast kan het geluid van de midwinterhoorn wel tot 10 kilometer ver dragen. Midwinterhoornblazen kan men leren ervaring is niet beslist nodig het is gezellig en mooi dat men op deze manier een stuk traditie in stand houd en mee kan werken aan het doorgeven van de kerstboodschap. 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente midwinterhoorn maken 

Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente de midwinterhoorn is een natuurproduct wat met de hand word vervaardigd uit een stammetje van een es, berk, els, populier of wilg. Dit stammetje is door de natuur al voorgevormd, is het hout droog genoeg dan zaagt de bouwer het stammetje op de juiste lengte en ontdoet het van de bast. De volgende stap is om het stuk hout in de lengte door te zagen en uit te hollen, het is voor de zuiverheid van de klanken belangrijk dat de binnenkant mooi glad is, om dezelfde reden gebruikt men aan de binnenkant ook geen was of lak. Heeft men de binnenkant klaar dan worden de beide helften op elkaar gepast en vastgelijmd, men gebruikt hier houtlijm voor. Voor de afwerking van de hoorn mag men aan de buitenzijde lak gebruiken soms brengt men eerst kleurenbeits aan om daar over heen de lak aan te brengen. De midwinterhoorn is een natuurproduct iedere hoorn is anders. Naast de droge gelijmde hoorn kennen we ook een natte hoorn, voordat men bij deze hoorn de helften op elkaar legt wordt er op de zaagsnede een mattenbies gelegd. Het geheel wordt bijeengehouden door braamranken, wilgentenen of metaal. De natte hoorn lijmt men niet maar men hangt deze in een waterput zodat de hoorn dichttrekt. Deze natte hoorn is zwaarder dan zijn droge broertje en een ander nadeel is dat de natte hoorn in de winter kan bevriezen. Voor de klank maakt het niet uit of men op een natte of een droge hoorn blaast. Tegenwoordig worden de hoornen die gemaakt worden meestal gelijmd. Het mondstuk van de midwinterhoorn dat men ook wel hap of happe noemt maakt men van vlierenhout. Het mondstuk moet goed aansluiten op de hoorn om lekkage te voorkomen, meestal ligt de hap los in de hoorn bij een enkeling is het mondstuk vastgelijmd in de hoorn. Een midwinterhoorn is 1 meter 20 tot 1 meter 50 lang, de lengte bepaalt het aantal tonen die men op de hoorn kan blazen, een lange hoorn speelt het fijnst. Jonge spelers beginnen meestal met een korte hoorn, voor een mooie volle klank moet de inwendige diameter 10 centimeter zijn en de wanddikte ongeveer 10 millimeter. Midwinterhoorn midwinterhoornblazen Twente, midwinterhoornblazers hebben een fijne hobby en tevens houden ze een traditie in stand en geven de boodschap van het evangelie door.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *