Maurits: Maurits graaf van Nassau prins van Oranje

Maurits graaf van Nassau prins van Oranje was de tweede oudste zoon van Willem van Oranje. Maurits werd geboren uit het huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Saksen. Maurits graaf van Nassau prins van Oranje was een befaamde strateeg met vele militaire successen op zijn naam.

Maurits: Maurits graaf van Nassau prins van Oranje

De geboorte van Maurits, hij werd geboren in 1567 zijn vader was Willem van Oranje en zijn moeder Anna van Saksen tevens had hij een oudere zus die eveneens Anna heette.

Maurits graaf van Nassau prins van Oranje als stadhouder

Maurits graaf van Nassau prins van Oranje als stadhouder, op 18 jarige leeftijd werd prins Maurits benoemd door de Staten als stadhouder van de gewesten Holland en Zeeland, tevens kreeg hij de functie van kapitein – generaal van het leger. In 1588 volgde op aanraden van Johan van Oldenbarnevelt de aanstelling als admiraal – generaal van de Unie, in 1589 werd hij bevelhebber van alle staatse troepen. Tenslotte volgde in 1590 nog de benoeming tot stadhouder van de gewesten Utrecht, Overijssel en Gelderland.

De militaire successen van prins Maurits

De militaire successen van prins Maurits graaf van Nassau prins van Oranje waren er vele waaronder de inneming van Breda in het jaar 1590, de slag bij Nieuwpoort in 1600 en de verovering van zeven steden op de Spanjaarden in de jaren 1591/1592 en tot 1604 werden er hier nog negen aan toegevoegd.

De inneming van Breda in het jaar 1590

Toen Maurits en Willem Lodewijk in 1590 met een goed Staats leger op pad gingen was de eerste stad die ze veroverden Breda. Dit gebeurde min of meer door een list van prins Maurits hij zag kans een turfschip met verborgen soldaten aan boord de stad Breda binnen te loodsen. Midden in de nacht werd de kasteelbezetting toen overmeesterd en al reeds de volgende dag gaf Breda zich over aan prins Maurits.

De slag bij Nieuwpoort in 1600

De Duinkerker kapers waren rond het jaar 1600 belagers van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die steeds machtiger werd, de kapers zorgden op zee voor grote schade. Johan van Oldenbarnevelt preste Maurits om hier op af te gaan. Maurits voelde hier echter weinig voor hij vond het te gevaarlijk, maar liet zich tenslotte overhalen. Zijn vrees bleek niet ongegrond Albertus van Oostenrijk (de schoonzoon van de gestorven Philips de Tweede) was ook met een groot leger aanwezig en bij Nieuwpoort in de duinen en op het strand woedde de gehele dag door een geweldige strijd die Maurits tenslotte in zijn voordeel kon beslissen omdat hij nog verse ruitertroepen in de strijd kon werpen waarna de Spanjaarden op de vlucht sloegen. Hierna dankte prins Maurits graaf van Nassau prins van Oranje de Heere God voor deze belangrijke overwinning.

Door deze militaire successen verwierf prins Maurits graaf van Nassau prins van Oranje zowel naam, aanzien als rijkdom, in politiek opzicht was echter van Oldenbarnevelt de belangrijkste man van die tijd. Er ontstond om verschillende redenen verwijdering en deze werd steeds erger totdat van Oldenbarnevelt en verschillende van zijn medewerkers tenslotte door prins Maurits werden gearresteerd. Johan van Oldenbarnevelt is gestorven op het schavot.

De laatste jaren van Maurits graaf van Nassau prins van Oranje

De laatste jaren van Maurits graaf van Nassau prins van Oranje, Maurits leefde samen met Margaretha van Mechelen vanaf ongeveer 1600 tot 1610 (exacte jaartallen hiervan heb ik niet kunnen vinden) hij kon met deze vrouw om geloofsredenen officieel niet trouwen wel werd uit deze verbintenis een zoon geboren, Lodewijk van Nassau heer van Beverweerd. Willem Lodewijk overleed en vanaf 1620 volgde Maurits hem op als stadhouder van zowel Drenthe als Groningen, tot hij stierf in april 1625. Maurits graaf van Nassau prins van Oranje een geweldig strijdheer, die van grote betekenis is geweest voor ons land.

 

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *