Longembolie symptomen behandeling

Longembolie symptomen behandeling 

Longembolie symptomen behandeling, longembolie kan vrij plotseling ontstaan en kan ernstige gevolgen hebben en zelfs lijden tot een acute hartstilstand. Longembolie symptomen behandeling, in dit artikel wordt behandeld wat een longembolie is, welke symptomen er voor kunnen komen, en welke behandeling er mogelijk is. 

Longembolie symptomen behandeling

Wat is een longembolie 

Bij een longembolie wordt de longslagader geheel of gedeeltelijk afgesloten door een bloedprop die men ook wel embolus noemt. Meestal komt deze bloedprop uit de aderen van de benen of uit het bekken. De bloedstroom vervoert deze bloedprop naar het hart en via de rechterkant van het hart de longslagader in. Door deze afsluiting wordt een gedeelte van de longen niet meer van bloed voorzien, zodat het bloed niet voldoende zuurstof op kan nemen. Is de afsluiting groot of langdurig dan kan dit het afsterven van een gedeelte van de longen tot gevolg hebben. Ook is er bij grote afsluitingen het risico van een acute hartstilstand. 

Longembolie symptomen behandeling

Longembolie symptomen behandeling de symptomen 

Hoe groter de bloedprop hoe ernstiger vaak de klachten zijn, bij kleine longembolieën heeft men soms zo weinig klachten dat de embolie onopgemerkt blijft. Bij grotere longembolieën kan men last hebben van verschillende symptomen, acute benauwdheid met als gevolg hiervan een versnelde ademhaling is een voorbeeld van een veel voorkomend symptoom. Versnelling van de hartslag en daling van de bloeddruk zijn twee andere symptomen die veel voorkomen als er sprake is van een longembolie. Deze twee laatste symptomen zorgen er tevens meestal voor dat de patiënt zich ziek voelt. Andere symptomen zijn scherpe steken op de borst met hoesten als gevolg, bij grote emboliën die een behoorlijk deel van de longslagaders afsluiten kan men bewusteloos raken of een acute hartstilstand krijgen met de dood tot gevolg.

Longembolie symptomen behandeling 

Longembolie symptomen behandeling de risicofactoren 

Wat zijn risicofactoren voor het krijgen van een longembolie ? Bloedproppen die elders in het lichaam gevormd worden zijn de oorzaak van een longembolie, bloedproppen zijn gestold bloed. Een verhoogde kans voor het ontstaan van bloedstolsels heeft men bij sommige ernstige ziektes zoals kanker, na een ingrijpende operatie en tijdens de zwangerschap. Sommigen hebben een verhoogde kans op bloedstolling door aangeboren factoren. Ook roken, overgewicht en hoge bloeddruk zijn risicofactoren als we spreken over bloedstolling, bloedproppen en longembolie. Lang stil zitten bijvoorbeeld tijdens een lange vliegreis verhoogt eveneens de kans op bloedproppen. Heeft men al eerder een longembolie of een trombosebeen gehad dan blijft men een verhoogd risico hierop hebben. Ook het gebruik van oestrogeen zoals bijvoorbeeld in anti – conceptiepillen verhoogt het risico. 

Longembolie symptomen behandeling

Longembolie symptomen en behandeling de behandeling 

Een acute longembolie moet zo snel mogelijk behandeld worden in het ziekenhuis, men probeert dan nieuwe bloedproppen te voorkomen en de bestaande op te lossen. Men doet dit door middel van bloedverdunnende medicijnen. Als de patiënt herstelt is moet men meestal wel minimaal nog een halfjaar deze bloedverdunners blijven gebruiken. 

Longembolie symptomen behandeling

Longembolie symptomen behandeling longembolie voorkomen 

Men kan een longembolie niet altijd voorkomen maar wel kan men voorzorgsmaatregelen nemen om de kans erop te verkleinen. Zo is het mogelijk om bij bepaalde vormen van kanker en bij sommige operaties preventief bloedverdunners toe te dienen. Ook kan men er zelf op letten om tijdens lange auto – en vliegreizen regelmatig voor wat beweging te zorgen. En natuurlijk lopen mensen met een gezond lichaamsgewicht en een gezonde levensstijl minder kans op het krijgen van longembolie.

Longembolie symptomen behandeling neem klachten altijd serieus en neem voorzorgsmaatregelen waar dit nodig is.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *