Koning Willem III

Koning Willem III 

Koning Willem III regeerde ons land als koning van 1849 tot 1890, al in zijn tijd als kroonprins had hij erg veel moeite met de plotselinge ommekeer van zijn vader koning Willem II die in zeer korte tijd veranderde van conservatief naar liberaal. Hij had een afkeer van de nieuwe grondwet, interessant om te zien hoe Koning Willem 3 hiermee omgaat als hij in 1849 koning der Nederlanden wordt. 

Koning Willem III

De jeugd en de huwelijken van koning Willem III 

De jeugd en de huwelijken van koning Willem 3, Willem III werd geboren als de oudste zoon van koning Willem II, zijn moeder was Anna Paulowna een zuster van de Russische tsaar Alexander I. Hij werd geboren in 1817 en kreeg de namen Willem Alexander Paul Frederik. Hij was prins van Oranje – Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg en koning der Nederlanden van 1849 tot 1890. Hij koos op 18 Juni 1839 prinses Sophia van Württemberg als zijn vrouw waarbij hij drie zoons kreeg Willem, Maurits en Alexander.

Koning Willem III

Zowel zijn vrouw als zijn drie zoons overleden tijdens de regering van Koning Willem 3 en ons vorstenhuis leek uit te sterven. Op 7 Januari 1879 hertrouwde Koning Willem III echter met prinses Emma van Waldeck – Pyrmont, uit dit huwelijk werd in 1880 een dochter geboren die de naam Wilhelmina kreeg en later haar vader op zou volgen. 

Koning Willem III in zijn ambt 

Koning Willem III in zijn ambt, Koning Willem 3 heeft als kroonprins de plotselinge ommekeer van zijn vader meegemaakt van conservatief naar liberaal en daar altijd veel moeite mee gehad tegen de nieuwe grondwet voelde hij zelfs een afkeer. Hij beloofde in 1849 toen hij koning werd wel dat hij zijn medewerking zou geven aan de uitvoering van de nieuwe grondwet. In de latere jaren heeft dit tot heel wat aanvaringen met de Tweede Kamer en de ministers gezorgd.

Koning Willem III

De woede- uitbarstingen van Koning Willem 3 waren berucht maar ten laatste schikte hij zich meestal wel. Eind 1890 ging de gezondheid van Koning Willem 3 sterk achteruit zodat op 20 November 1890 koningin Emma het regentschap aanvaardde, zij voerde dit uit totdat haar dochter Wilhelmina oud genoeg was om als koningin de taak van haar vader koning Willem 3 over te nemen. Koningin Emma was tijdens haar regentschap erg geliefd bij het volk. Het jaar 1890 werd het sterfjaar van koning Willem 3.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *