Koning Willem 2: de oudste zoon van koning Willem 1

Koning Willem 2 was de oudste zoon van koning Willem 1. Koning – Willem 2 volgde in 1840 zijn vader koning Willem 1 op als koning van Nederland hij bleef dit tot aan zijn dood in 1849. 

Koning Willem 2

Koning Willem 2: de oudste zoon van koning Willem 1

De geboorte en het huwelijk van koning Willem 2, hij werd geboren in 1792 als Willem Frederik George Lodewijk zoon van koning Willem 1 en koningin Wilhelmina van Pruisen. Hij was groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van Oranje – Nassau en vanaf 1840 koning der Nederlanden. Hij ging op 21 Februari 1816 een huwelijk aan met de zuster van de Russische tsaar Alexander I Anna Paulowna. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren Willem, Alexander, Hendrik en Sophia.

De werkzaamheden van Koning Willem II 

De werkzaamheden van Willem II, was zijn vader koning Willem I een harde werker Willem II liet de ministers het meeste werk opknappen zelf reed hij liever paard of ging op jacht. Willem II was wel populair bij het volk. Hij voerde in 1813 het opperbevel over het veldleger wat de Franse troepen bij Quatre – Bras tegen hield, bij de Slag van Waterloo raakte Willem II gewond. Willem II was een militair in hart en nieren, een weloverwogen staatsman was hij echter niet men vond op hem de volgende eigenschappen van toepassing, onstuimig, opvliegend, dapper maar onberaden. Tijdens de vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden was hij voornamelijk populair in het Zuiden. In 1817 legde hij het opperbevel neer door tegenstellingen met zijn vader. Enkele andere belangrijke feiten om te vermelden zijn de ongelukkige bemiddeling van Willem II bij de Belgische opstand in 1830 en het succesvol leidden van de Tiendaagse Veldtocht in 1831.

Koning Willem 2 / Willem 2 als koning

Willem 2 als koning op 7 Oktober 1840 volgde Willem 2 zijn vader op als koning der Nederlanden. Tegenover de Rooms – Katholieken nam Koning – Willem 2 een welwillende houding aan, om een oplossing voor de opgelopen schulden te zoeken werd minister van Hall in 1843 door Koning Willem 2 aangesteld. Deze schulden waren mede veroorzaakt doordat koning Willem 1 de afgelopen jaren een groot leger had onderhouden. De minister zag kans een ommekeer te bewerkstelligen kort daarna diende zich echter een ander probleem aan. De liberalen vonden dat de koning teveel macht had en dat er een wijziging van de grondwet moest komen zodat de burgers inspraak zouden krijgen in de regering, minister van Hall wilde hier eindelijk mee instemmen toen Koning Willem 2 ingreep en een wijziging van de grondwet tegenhield.

Dit veranderde toen in Frankrijk in 1848 een revolutie uitbrak waarbij de soldaten de kant van de opstandelingen kozen en de koning het land uit vluchtte. Ook in Oostenrijk begon een revolutie Koning Willem 2 vond dit gevaarlijk en sloot een verbond met Pruisen en België, een verdrag dat zij elkaar in tijden van nood zouden helpen. Kort daarna brak ook in Pruisen revolutie uit, ook in Nederland werd de bevolking ontevreden en kwamen er plakkaten met opruiende teksten tegen de koning en de regering. Koning Willem 2 zag hier een waarschuwing in en benoemde een commissie onder leiding van de liberaal Thorbecke die opdracht kregen voorstellen te doen voor wijzigingen van de grondwet. De macht van de koning werd door deze wijzigingen minder en toen alle wijzigingen nog maar net waren ingevoerd stierf koning Willem 2 in 1849 in zijn geliefde stad Tilburg.

Koning Willem II

Uitspraken van keizer Napoleon over de prins van Oranje in zijn veldslag tegen de Fransen in de slag bij Waterloo die hem de bijnaam ‘ de held van Waterloo ‘ bezorgde.

In een brief van keizer Napoleon kunnen we lezen dat hij schrijft: ‘De prins van Oranje heeft op die dag bewezen dat hij het genie van de oorlog bezit, zonder hem was het geallieerde leger vernietigd’. En in een later schrijven: ‘Zonder de heldhaftige vastberadenheid van de prins van Oranje, die met een handjevol manschappen gedurfd heeft om zijn positie bij Quatre-Bras in te nemen, had ik het Engelse leger zonder slag of stoot overwonnen en was ik als overwinnaar naar voren gekomen. De prins van Oranje heeft op die dag het bewijs geleverd dat hij een geboren militair is. Alle eer van deze campagne komt hem toe. Zonder hem zou het Engelse leger verslagen zijn zonder slag geleverd te hebben.

Standbeeld Willem II met zijn paard

We vinden een standbeeld van koning Willem II in Den Haag al vanaf het jaar 1854. Alhoewel men het standbeeld eerst mooi vond raakt het later uit de gratie en verkocht aan de stad Tilburg, waar het te zien is op het Heuvelplein. In de stad Den Haag komt er een ander standbeeld, namelijk een kopie van het standbeeld dat al sinds 1884 in Luxemburg staat en dat koning Willem II uitbeeld zittend op zijn paard Wexy. Het paard Wexy, wat sneuvelde bij de slag van Waterloo kan men in opgezette vorm nog steeds bezichtigen bij de Koninklijke Stallen.

De stad Tilburg en zijn verbondenheid met Koning Willem II

In de stad Tilburg is er veel wat nog herinnert aan het leven van koning Willem II. Allerlei plaatsen, gebouwen en verenigingen zijn naar de koning vernoemd zoals de voetbalvereniging Willem II. Wanneer men een bezoek brengt aan de stad van koning Willem II kan men onder andere het paleis, het standbeeld, de kerk en een gedenknaald

bezichtigingen. Wekelijks worden er rondleidingen gegeven door de stad en het paleis, voor geïnteresseerden zeker de moeite waard.

Na de dood van koning Willem II

Als koning Willem II in 1849 op 57 jarige leeftijd als een lichamelijk uitgeput man sterft laat hij grote schulden achter. Het lichaam van de gestorven koning wordt op 3 April 1849 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes. De grote schulden die de koning achterliet werden hoofdzakelijk veroorzaakt door zijn grote liefde voor mooie gebouwen en kunst. Om de schulden terug te betalen wordt een gedeelte van de omvangrijke kunstcollectie van koning Willem II door zijn broer Frederik verkocht.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *