Hypochondrie symptomen behandeling

Hypochondrie symptomen behandeling 

Hypochondrie symptomen behandeling, hypochondrie of ziektevrees komt voor bij vier tot zes procent van alle Nederlanders, evenveel bij mannen als bij vrouwen. Hypochondrie symptomen behandeling mensen met hypochondrie hebben een meer dan normale ziektevrees. 

Hypochondrie symptomen behandeling

Hypochondrie symptomen behandeling wat is hypochondrie 

Hypochondrie is een overmatige ziektevrees, men is erg gefixeerd op het lichaam en op allerlei klachtjes. Zolang angst binnen de perken blijft is het een normale reactie als er gevaar dreigt. Mensen die angstig zijn worden voorzichtig of vluchten reacties die tot doel hebben om jezelf te beschermen. Men kan de angst hebben om ernstig ziek te zijn bijvoorbeeld omdat men steeds last heeft van maagklachten en je broer ook kortgeleden aan maagkanker is overleden. Na een onderzoek bij de huisarts en eventueel het ziekenhuis voelt men zich gerustgesteld als er niets aan de hand blijkt te zijn, een volkomen normale reactie. Mensen die last hebben van hypochondrie maken zich echter doorlopend zorgen en zijn niet zo makkelijk gerust te stellen ook niet na lichamelijk onderzoek. De grootste angst heeft men voor hart – en vaatziekten en kanker. In Nederland heeft vier tot procent van de bevolking last van Hypochondrie of ziektevrees. Evenveel mannen als vrouwen en leeftijd speelt hierbij geen rol.

Hypochondrie symptomen behandeling

Hypochondrie symptomen behandeling de symptomen 

Mensen die last hebben van hypochondrie zijn voortdurend bezig met het eigen lichaam en voelen hierbij van alles. Allerlei kleine normale lichamelijke verschijnselen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of een steek op de borst zien ze dadelijk als een teken van een ernstige ziekte, een onjuiste interpretatie van klachten is een kenmerk van hypochondrie. De angst blijft bestaan ook als lichamelijk onderzoek heeft plaats gehad en niets is gevonden. Om te kunnen spreken van hypochondrie dient de angst minimaal zes maanden te bestaan. Vaak voelt men zich ook teleurgesteld in de doktoren. Heeft men hypochondrie in een ernstige vorm dan beïnvloed dit sterk het dagelijks leven. 

Hypochondrie symptomen behandeling

Hypochondrie symptomen behandeling het ontstaan van hypochondrie 

In de opvoeding worden we geleerd met lichamelijke klachten en angstgevoelens om te gaan dit speelt zeker een rol hoe we hier zelf mee omgaan als we zelfstandig zijn, dit gedrag is grotendeels aangeleerd. Heeft men bijvoorbeeld ouders die zich snel zorgen maken en die bij iedere kleine lichamelijke klacht direct naar de huisarts gaan dan kan dit tot gevolg hebben dat men later heftig reageert op kleine lichamelijke klachten die vrij onschuldig zijn. Ook omstandigheden kunnen mensen gevoeliger maken voor hypochondrie, bijvoorbeeld bij spanningen in de familie. Men projecteert zijn zorgen op het eigen lichaam in plaats van het echte probleem te verwerken een soort van vluchtgedrag. De lichamelijke klachten die men ervaart zijn niet de oorzaak van de hypochondrie maar het gevolg. Voelt men een steek op de borst en denkt men daarbij dadelijk aan een hartaanval dan levert deze gedachte stress en angst op zodat men gaat zweten. Tevens kan men dan duizelig en benauwd raken en zo steeds meer gaan denken dat er sprake is van een hartaanval. Men komt in een vicieuze cirkel terecht die begonnen is met een verkeerde gedachte, om deze reden wordt hypochondrie ook wel een denkstoornis genoemd. 

Hypochondrie symptomen behandeling

Hypochondrie symptomen behandeling welke behandeling is er mogelijk 

Hypochondrie gaat meestal niet vanzelf over en moet worden gezien als een ernstige psychologische aandoening. Men kan hier zelf mee aan de slag gaan door de angstgevoelens en lichamelijke klachten op te schrijven en later kritisch te bekijken of deze angstgevoelens wel klopten met de werkelijkheid. Probeer een volgende keer dan hier een positieve gedachte tegenover te zetten die de angst verminderd zoals bijvoorbeeld: mijn lichaam reageert op mijn angstgedachten met hartkloppingen dit is een normale reactie van het lichaam en ik hoef me hierover geen zorgen te maken. Evalueer ook dit later en hopelijk zal men merken dat de angst minder wordt helpt dit niet voldoende schakel dan professionele hulp in. De huisarts kan als eerste hulp bieden en eventueel door verwijzen naar een psycholoog die manieren aan kan leren om op een andere manier met deze angst voor een ernstige ziekte om te leren gaan, men noemt dit cognitieve gedragstherapie. Soms behandelt men hypochondrie ook met medicijnen. Hypochondrie symptomen behandeling.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *