Huldrych Zwingli reformator

Huldrych Zwingli reformator 

Huldrych Zwingli reformator hoewel minder bekend als Johannes Calvijn en als Maarten Luther is Zwingli voor Zwitserland en voor de totale reformatie van groot belang geweest. Huldrych Zwingli reformator een interessant leven om eens nader te bekijken. 

Huldrych Zwingli reformator

Huldrych Zwingli reformator zijn geboorte en jonge jaren 

Op 1 Januari 1484 wordt Huldrych Zwingli geboren, zijn opvoeding is humanistisch. Zijn achternaam Zwingli is afgeleid van het woord ‘ twing’ wat verband houd met mensen in een afgesloten ruimte. Huldrych ook wel Ulrich genaamd zorgde echter voor opengestoten deuren in plaats van voor geslotenheid. Hij bestudeert uitgebreid de bijbel, de klassiekers en de kerkvaders. 

Huldrych Zwingli reformator

Huldrych Zwingli reformator de hervorming in Zwitserland 

In het jaar 1506 wordt Zwingli pastoor te Glarus in 1516 pastoor te Einsiedeln en in het jaar 1518 plebaan aan de Grossmünster in Zurich.  Als Zwingli pastoor wordt in Glarus is hij 21 jaar, van zijn werkzaamheden in Einsiedeln is bekend dat Zwingli hier ijverig de Mariaverering heeft bestreden. In Zürich besluit de stadsraad de hervorming in te stellen dit gebeurd in het jaar 1523. Zwingli werd door zijn preken zeer populair in Zürich, er vinden twee openbare godsdienstgesprekken plaats waar Zwingli in 67 punten zijn reformatisch programma verdedigd. Deze godsdienstgesprekken hebben mede voor dit besluit van de stadsraad gezorgt. 

Huldrych Zwingli reformator

 

Huldrych Zwingli reformator kerkhervormer 

Huldrych Zwingli is een groot voorstander van de christelijke vrijheid in tegenstelling met de vrij absolute kerkleer van de Roomse kerk. In het jaar 1527 wordt er een bijbelvertaling van Zwingli uitgegeven. In godsdienstgesprekken gaat hij de strijd aan met voorstanders van de beelden van allerlei heiligen en met voorstanders van de Roomse mis. Het heilig avondmaal waar verschillende meningen over heersten toendertijd ziet Zwingli als een gedachtenisviering aan de laatste maaltijd van de Heere Jezus. De woorden die de Heere Jezus heeft gesproken bij het breken van het brood ‘ dit is mijn brood ‘ legt Ulrich Zwingli uit als: dit betekent mijn lichaam. Hij verschilt hierover in standpunt met Maarten Luther het verschil in standpunt lijkt onoverbrugbaar men heeft hierover in 1529 in Marburg een dispuut gehouden maar het verschil in zienswijze bleef onoverbrugbaar en leidde tot een breuk. 

Huldrych Zwingli reformator

Huldrych Zwingli reformator zijn leven 

Zwingli legt de nadruk op de prediking van het evangelie in de volkstaal, de doop, het vieren van het heilig avondmaal, het gebed en ook op de christelijke levenswandel in het alledaagse leven. Altaren worden opgeruimd, kloosters in scholen veranderd en orgels verwijderd Zwingli houdt evenals Calvijn van soberheid. Ulrich Zwingli is er een tegenstander van als landgenoten in vreemde krijgsdienst gaan, de hervorming brengt in Zwitserland een binnenlandse oorlog teweeg. Zwingli die meegaat als veldprediker sneuvelt tijdens de slag bij Kappel in 1531 op 47 jarige leeftijd. Vijanden delen zijn dode lichaam in vieren en verbranden het. 

Hoe gaat het verder na de dood van Huldrych Zwingli 

Na de dood van Zwingli in het jaar 1531 wordt zijn werk voortgezet door onder andere H. Bullinger, Buzer en Oecolampadius. Deze laatste was hervormer van het kanton Bazel. In de tijd van zijn opvolger in Zürich H. Bullinger wordt het zwinglianisme opgenomen in het protestantisme. 

Huldrych Zwingli reformator

Reformator Zwingli enige feiten 

Hyldrych Zwingli heeft een paar jaar gearbeid in Einsiedeln, het klooster van Einsiedeln is heden ten dage nog steeds in gebruik. In dit pelgrimsoord wonen 65 monniken en alhier is in de bibliotheek de Zwingli -bijbel te bezichtigen.

Op het reformatiemonument in Genève staat ook de naam van Zwingli vermeld.

Onze drie bekende reformatoren Luther, Calvijn en Zwingli legden allen de nadruk op een ander punt bij Luther was dit de rechtvaardigmaking, bij Calvijn de souvereiniteit van god en de uitverkiezing en Zwingli benadrukte de voorzienigheid gods. Er is bekend dat Ulrich Zwingli tot tranen toe geroerd was door het diepgaande meningsverschil met Luther, hij zocht voornamelijk vrede tussen calvinisten en lutheranen te bewerkstelligen. 

Reformatoren en kerkhistorische reizen 

Tegenwoordig is het mogelijk om ons te verdiepen in de kerkhistorie door mee te reizen met kerkhistorische reizen. De laatste jaren zijn deze leerzame reizen erg in opkomst.

Huldrych Zwingli reformator met grote betekenis voor Zwitserland.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *