Het Scharlaken Koord: Scharlaken koord hulp aan prostituees

Het Scharlaken Koord is een professionele organisatie die zich richt op hulp aan prostituees. ’t Scharlaken Koord maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Tot Heil des Volks.

Het Scharlaken Koord

Het Scharlaken Koord: Scharlaken koord hulp aan prostituees

De basis voor dit werk werd gelegd door twee gepensioneerde vrouwen die in 1987 met straatwerk zijn begonnen. Het tonen van belangstelling, luisteren en helpen dat is de kern waar het omdraait. In Amsterdam, Haarlem en Deventer heeft men uitstapprogramma`s opgericht, en tegelijkertijd probeert men te voorkomen dat meisjes in de prostitutie terecht komen doormiddel van preventieprogramma’s. Men geeft voorlichting op scholen en andere plaatsen door het hele land. Tevens is er een afdeling maatschappelijk werk. Met vaste krachten en vele vrijwilligers word al dit werk verricht.

Het Scharlaken Koord en de legalisering 

Vele politici en anderen dachten dat door legalisering de prostitutie uit het criminele circuit gehaald zou worden en dat meisjes en vrouwen de keuze zouden krijgen om zelf wel of niet voor de prostitutie te kiezen. Dit bleek alles theorie te zijn, alle betrokkenen weten dat in de branche nog steeds uitbuiting en criminaliteit een grote rol spelen ondanks de verscherpte controle. Het Scharlaken Koord zorgt voor hulp voor deze prostituees. Op dit moment zijn de meeste prostituees afkomstig uit Oost- Europese landen, plusminus 60 tot 70 procent. Om voor deze vrouwen werk buiten de prostitutie te vinden is vaak moeilijk omdat ze geen of maar weinig Engels of een andere gangbare buitenlandse taal spreken, en door wettelijke regels vaak niet in loondienst mogen werken. Vaak hebben deze vrouwen schulden en de eerste hulpvraag gaat bijna altijd hierover, emotionele problemen komen pas in een later stadium aanbod als er wat meer vertrouwen ontstaan is.

Het Scharlaken Koord en re-integreren 

In samenwerking met Randstad Hr Solutions is een re-integratieplan opgezet en is men daar zowel in Deventer als in Haarlem mee van start gegaan. Het kabinet heeft een subsidie voor uitstapprogramma`s beschikbaar gesteld. In verband met de financiële crisis is het overnemen van deze subsidieverstrekking door gemeenten zoals aanvankelijk de bedoeling was zeer onzeker geworden. Op re-integratie wordt veel bezuinigd.

Hulpvragen aan de organisatie

De hulpvragen aan Het Scharlaken Koord zijn groter dan men aan kan. Als Nederland de legalisering zou terugdraaien zou dit veel zaken eenvoudiger maken. Prostituee is volgens de wet nu een normaal beroep zoals bijvoorbeeld schooljuffrouw of winkeljuffrouw. En voor deze beroepen worden ook geen bijzondere regels gemaakt. In Zweden is resultaat geboekt door de bezoekers strafbaar te stellen. Veel vrouwen willen wel terug naar hun geboorteland maar zij zijn vaak afkomstig uit de armste gebieden van Oost- Europa, en daar zijn heel weinig mogelijkheden om deze vrouwen op te vangen. De inkomsten van ’t Scharlaken Koord zijn voor een groot deel afkomstig van particulieren en kerken. Ook probeert men zelf inkomsten te genereren door bijvoorbeeld een winkel te openen in tweedehands kleding of een kringloopwinkel. Door lezingen te geven door het gehele land probeert men de bekendheid van Het Scharlaken Koord en wat men doet te vergroten. Scharlaken Koord voor hulp aan prostituees.

’t Scharlaken Koord zeker zeer interessant en leuk om zich in te verdiepen !

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *