Het leven van prins Willem V

Het leven van prins Willem V 

Het leven van prins Willem V begon in 1748 toen hij werd geboren als zoon van prins Willem IV en Anna van Hannover. Op driejarige leeftijd volgde hij zijn vader op als erfstadhouder. Het leven van prins Willem V, hij had wel kennis maar een goed staatsman en veldheer was de prins niet. Het hele leven van prins Willem V interessant om dit in grote lijnen eens wat nader te bekijken. 

Het leven van prins Willem V

Het leven van prins Willem V / De jeugd van prins Willem V 

De jeugd van prins Willem V al toen de prins drie jaar was werd hij erfstadhouder door het overlijden van zijn vader prins Willem IV in 1751. Natuurlijk was de prins nog te jong om te regeren zijn moeder Anna van Hannover deed dit voor hem men noemde haar gouvernante Anna. Zij voerde geen krachtig beleid en de invloed van de Staatsgezinden werd dan ook steeds groter. De welvaart steeg maar de Republiek werd zwakker, gouvernante Anna drong tevergeefs aan op versterking van de vloot en het leger. Helaas gaf men geen gevolg aan haar aandringen en werd de Republiek steeds weerlozer. Gouvernante Anna de moeder van prins Willem V stierf toen deze 11 jaar oud was. Prins Willem V werd al op jonge leeftijd wees wat voor prinsen en koningen veel aan opvoeding en opleiding scheelt !

Het leven van prins Willem V

 Het leven van prins Willem V / hertog van Brunswijk – Wolfenbüttel 

Willem V en hertog van Brunswijk – Wolfenbüttel, deze hertog nam de taak van gouvernante Anna over na haar dood. Hij verbeterde het leger van de Republiek en gaf leiding aan het land. Toen kwam het jaar 1766 het jaar waarin Willem V achttien jaar werd, vanaf die tijd kon hij zelf stadhouder zijn, helaas was Willem V niet zo flink en doortastend. Hij sloot dan ook een verbond af met hertog van Brunswijk – Wolfenbüttel dat inhield dat de hertog over alles geraadpleegd zou worden men noemde dit de acte van consulentschap. Prins Willem V daalde erg in de achting van het volk toen dit feit bekend werd, na vele pesterijen is de hertog van Brunswijk – Wolfenbüttel tenslotte opgestapt. Het hele leven van prins Willem V verliep niet altijd erg voorspoedig. 

Het leven van prins Willem V

Het leven van prins Willem V als stadhouder 

Het weifelende leven van prins Willem V als stadhouder hij trouwde in 1767 Wilhelmina van Pruisen zij was een doortastende vrouw die haar man hielp en steunde waar ze kon maar prins Willem V bleef weifelend en te zwak om de Republiek te leiden. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren Louise, Willem en Frederik. De Republiek had maar weinig macht meer wel bracht de koophandel veel welvaart met zich mee. Ook de smokkelhandel tierde in die tijd welig en bracht veel geld op.

Het leven van prins Willem V

Het leven van prins Willem V / Engeland

Tussen Engeland en Amerikaanse koloniën ontstond wrijving en hieruit ontstond de Amerikaanse Vrijheidsoorlog die begon in 1775 en eindigde in 1783. De Republiek was blij met de Amerikaanse kolonisten waarmee men veel handel deed, het gevolg hiervan was dat in 1780 de Vierde Engelse Oorlog uitbrak die duurde tot 1784. Mede door de zwakheid van onze vloot verloor men op zee en hierdoor hadden zowel de handel als de visserij veel te leiden. Men strijde in 1781 bij Doggersbank en deze zeeslag werd door onze vloot niet verloren zodat de Schout bij Nacht die Zoutman heette een held werd. In de Republiek ontstond verdeeldheid tussen de prinsgezinden en de patriotten[dit waren de staatsgezinden en de democraten samen] ook ontstonden er op sommige plaatsen relletjes zoals in Den Haag waarvan men dan stadhouder Willem V de schuld gaf. De staten ontnamen hem het opperbevel over de Haagse Troepen, Willem V was hier zeer verontwaardigd over en verliet Den Haag. Het leven van prins Willem V, hij ging met zijn gezin in Apeldoorn op het Loo wonen en later op de Valkhof in Nijmegen. Gedeelten van Gelderland kwamen in handen van de patriotten en men droeg stadhouder Willem V op om hier een einde aan te maken dit lukte nog wel zonder bloed te vergieten maar toch waardeerde men stadhouder Willem V niet langer en werd hij door de Staten van Holland niet langer erkent als kapitein – generaal. Er dreigde een burgeroorlog uit te breken en men adviseerde stadhouder Willem V naar Den Haag te gaan en zelf de Staten Generaal te vragen hier een eind aan te maken. De prins voelde hier niet voor maar in zijn plaats ging zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen. Zij werd echter tegengehouden en kon Den Haag niet bereiken, Wilhelmina accepteerde dat niet en riep haar broer de koning van Pruisen om haar te helpen. Dit gebeurde ook, in het jaar 1787 kwamen de legers van Pruisen de Republiek binnen. Dit had tot gevolg dat prins Willem V in al zijn functies werd hersteld, vele patriotten vluchtten naar Frankrijk en voor de aanhangers van de prins werd het feest. Het hele leven van prins Willem V verliep in tijden van voor maar meer in tijden van tegenspoed. 

Het leven van prins Willem V

Het leven van prins Willem V / De inval van de Fransen en het vertrek van prins Willem V naar Engeland 

De inval van de Fransen en het vertrek van prins Willem V naar Engeland, in de Republiek bleef het onrustig totdat de Fransen ons land binnenvielen met hulp van veel van de gevluchte patriotten. Prins Willem V besloot om in 1795 met zijn gezin naar Engeland te vertrekken. De vlucht van stadhouder prins Willem V hield het einde in van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het koninklijke leven van prins Willem V kwam ten einde in 1806.

Als ik zo die verhalen van onze koningen en koninginnen lees, dan kan ik met een gerust hart zeggen dat ik daar niet jaloers op ben, het heeft natuurlijk wel zijn leuke kanten en geld zal meestal geen probleem zijn, maar ruilen daar denk ik niet aan. Deze mensen hebben bijna geen privacy en worden een groot deel van hun leven geleefd ! Misschien is het wel een tijdje leuk om in een paleis te wonen, maar dat gaat snel vervelen als je ook de kosten van onderhoud mag dragen, dan maar beter gewoon zijn die je nu bent !!

Petje af voor onze huidige koningin, koningin Beatrix is voor mij een goede koningin  !!

En Prins Willem Alexander wens ik succes als hij het koningschap overneemt.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *