Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland 

Gemeente Reimerswaal Zeeland een bloeiende gemeente gelegen tussen de Oosterschelde en de Westerschelde. Gemeente Reimerswaal Zeeland bestaat uit de volgende dorpen tesamen Yerseke, Kruiningen, Waarde, Krabbendijke, Rilland, Hansweert en Oostdijk. 

Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland de geschiedenis 

De naam Reimerswaal komen we op papier al tegen vanaf het jaar 1203 maar dan niet als gemeente maar als plaats die vanaf 1375 een stad werd omdat men stadsrechten kreeg. Deze stad noemde men ook wel Rommerswaal en deze lag in het gebied van de huidige gemeente Reimerswaal. De stad Reimerswaal kreeg door de goede ligging van zijn haven aan de Oosterschelde een belangrijke plaats in Zeeland het groeide uit tot de derde belangrijkste plaats na Middelburg en Zierikzee. Men dreef handel met onze zuiderburen en tevens met Engeland, Frankrijk en met de Oostzeehavens, de handel in meekrap nam een grote plaats in. Men verbouwde dit gewas waarvan men een rode verfstof maakte volop in Zeeland. De stad kreeg echter te kampen met vele tegenslagen en verdween tenslotte, ten eerste brak er een grote brand uit die zeer veel schade berokkende. Ten tweede deed men aan zoutwinning in de directe omgeving van de stad wat tot gevolg had dat men te maken kreeg met verzakking van de bodem met alle gevolgen van dien. En dan als laatste natuurlijk de bedreiging van het water, in het jaar 1530 werd de directe nabijheid van de stad getroffen door een geweldige stormvloed, 5 November is de geschiedenis in gegaan als kwade zaterdag. Twee jaar later sloeg het eilandje waarop Reimerswaal lag los van Zuid – Beveland wat voor een meer geïsoleerde ligging zorgde die een crises voor de economie tot gevolg had. Men kon de vernietigende kracht van het water niet stoppen of keren zodat het eilandje waarop Reimerswaal lag steeds kleiner werd en tenslotte werd een gedeelte van de stad in het jaar 1557 door het water overspoeld en vernietigd. Door het gevaar en de slechtere economische situatie verlieten vele bewoners de stad. In de Tachtigjarige Oorlog koos de stad Reimerswaal de Spaanse kant wat tot gevolg had dat de stad door de Geuzen in brand werd gestoken. Tenslotte bestond de stad Reimerswaal aan het eind van de zeventiende eeuw nog slechts uit wat ruïnes, het water overspoelde ze zodat de stad geheel verdween. 

Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland het heden 

De gemeente Reimerswaal is ontstaan in het jaar 1970 door samenvoeging van de dorpen Yerseke, Kruiningen, Waarde, Krabbendijke, Rilland, Hansweert en Oostdijk. De gemeente is plusminus 240 vierkante kilometer groot en bestaat voor ruim de helft uit water. De gemeente telt meer dan 20.000 inwoners verdeeld over de 7 genoemde dorpen. Gemeente Reimerswaal Zeeland.

Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland Yerseke 

Het dorp Yerseke is de bekendste kern van de gemeente en heeft tevens de meeste inwoners ongeveer 6700. De bekendheid van het dorp is te danken aan de mossel – en oesterhandel en aan het feit dat men in Yerseke de enige mosselveiling van Nederland kan vinden. Rond het jaar 1870 begon men in Yerseke wat aan de Oosterschelde is gelegen met het kweken van oesters in oesterputten dit kweken en verkopen van oesters had een grote economische bloei tot gevolg. Helaas had de sector met vele tegenslagen te maken zodat velen er mee op gehouden zijn. Gelukkig kwam toen de mosselvisserij meer in beeld, men viste mosselzaad op in de Waddenzee om dit uit te strooien op percelen in de Oosterschelde om hier uit te groeien tot volwaardige mossels die men dan weer opvist, bewerkt en verkoopt. Handel werd in eerste instantie voornamelijk gedreven met onze Belgische zuiderburen later kreeg men ook in eigen land en in andere landen meer interesse voor deze schelpdieren. De schelpdierensector zorgde voor veel geldelijke voorspoed en werkgelegenheid voor de ijverige bevolking van het dorp aan het water. Wat tevens de moeite waard is in Yerseke is het natuurgebied Yerseke Moer, wat zijn naam te danken heeft aan het woord moernering wat met de zoutwinning te maken heeft die men hier vroeger uitvoerde. De Yerseke Moer is een voormalig schorrencomplex wat door een ringdijk was afgesloten van het water, deze oorspronkelijke vorm valt nog in de weilanden terug te kennen. In het natuurgebied kunnen vogelliefhebbers volop aan hun trekken komen en tevens kan men er genieten  van verscheidene andere dieren en planten. Een goede manier om het natuurgebied te verkennen zijn de twee wandelroutes die men hier kan volgen. In de zomer van 1 Juli tot 1 November kan men een wandeling door het land maken door de paaltjes met rode koppen te volgen een toelichting kan men lezen op de tekstbordjes die overal langs de route zijn te vinden. Tevens kan men gedurende het hele jaar een wandeling rond het gehele natuurgebied maken. 

Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland Kruiningen 

In het dorp Kruiningen vinden we het gemeentehuis van Reimerswaal, vroeger was Kruiningen eveneens bekend omdat hier de veerdienst Kruiningen – Perkpolder voer waar velen gebruik van hebben gemaakt om Zeeuws – Vlaanderen te kunnen bereiken of om vandaar op Zuid – Beveland te komen. De veerdienst is opgeheven toen in 2003 de Westerscheldetunnel werd geopend. Het dorp Kruiningen telt zo’n 4000 inwoners economisch is de uienhandel voor het dorp een belangrijke inkomstenbron. Het natuurgebied Den Inkel heeft naast bos een mooie weel te bieden die is ontstaan na dijkdoorbrekingen ten gevolge van de watersnoodramp van het jaar 1953. 

Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland Waarde 

Het kleine dorp Waarde met zijn 1200 inwoners is gelegen aan de Westerschelde. Het is een agrarisch dorp waar velen actief zijn in voornamelijk de fruitteelt. Molen ‘ De Hoed’ bepaalt het aanzicht van het dorp, tevens vinden we in het dorp nog een laat veertiende eeuwse kerk. 

Gemeente Reimerswaal Zeeland

Gemeente Reimerswaal Zeeland de overige dorpen 

Het dorp Krabbendijke met zijn 4500 inwoners is gelegen tussen de steden Goes en Bergen op Zoom, het dorp kent een actief verenigingsleven en een goede middenstand. Krabbendijke is een landelijk dorp wat een eigen treinstation heeft. Het dorp Rilland is geheel oostelijk op Zuid – Beveland gelegen dichtbij het Schelde – Rijnkanaal. Ook in dit ongeveer 3000 inwoners tellende dorp vinden we in de buurtschap stationsbuurt een treinstation waar regelmatig de stoptrein stopt. Het dorp Rilland ligt niet zo ver van de provinciegrens van Noord – Brabant. Hansweert was in vroegere tijden een zeer actief dorp het lag aan een knooppunt tussen de belangrijke zeehavens Rotterdam en Antwerpen helaas is deze bedrijvigheid sterk minder geworden na de aanleg van het Schelde – Rijnkanaal. Het dorp heeft tussen de 1600 en 1700 inwoners en in het verenigingsleven is men zeer actief. De gemeente Reimerswaal wordt compleet gemaakt door het kleine landelijke dorpje Oostdijk met zijn 500 inwoners. Landbouw en fruitteelt spelen hier in economisch opzicht een hoofdrol. Gemeente Reimerswaal Zeeland, wonen in een gezellige landelijke omgeving.

Gemeente Reimerswaal Zeeland

 

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *