Frederik Hendrik: Frederik Hendrik graaf van Nassau prins van Oranje

Frederik Hendrik graaf van Nassau prins van Oranje was de jongste zoon van Willem van Oranje die geboren werd uit zijn huwelijk met Louise de Coligny. Frederik – Hendrik was een goed staatsman en een krachtig veldheer hij veroverde dan ook de naam “Stedendwinger”. 

Frederik Hendrik

Frederik Hendrik: Frederik Hendrik graaf van Nassau prins van Oranje

Frederik Hendrik en het begin van zijn loopbaan, vanaf 1600 nam Frederik Hendrik deel aan militaire operaties die onder leiding stonden van prins Maurits zijn halfbroer. Frederik Hendrik streed onder andere mee in de slag bij Nieuwpoort. Na de dood van zijn halfbroer Maurits volgde hij deze op als kapitein – generaal en als admiraal – generaal tevens werd hij ook stadhouder van Holland, Zeeland,Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Frederik Hendrik de Stedendwinger 

Frederik – Hendrik de Stedendwinger, deze naam kreeg hij onder andere door de belegeringen van Groenlo in 1627, ’s Hertogenbosch in 1629, in 1632 de drie steden Maastricht, Venlo en Roermond. Gevolgd door Breda in 1637, Sas van Gent in 1644 en Hulst in 1645.

Frederik Hendrik als stadhouder

Frederik Hendrik als stadhouder, hij leefde samen met zijn vrouw Amalia van Solms erg royaal en luxe. Hij had na het overlijden van Maurits veel geld en bezittingen geërfd. Zijn vrouw Amalia van Solms heeft grote invloed op zijn politieke keuzes en gedrag uitgeoefend. Frederik Hendrik heeft veel invloed gehad op de buitenlandse politiek in zijn tijd. Hij was een goed staatsman en een krachtig veldheer en vaak nam hij zelfstandig beslissingen die eigenlijk door de Staten Generaal genomen moest worden. Zij waren immers het machtigste orgaan in de Republiek in die jaren. Er moest dan echter veel overlegd en gesproken worden wat veel tijd in beslag nam en waarbij ook dikwijls de plannen voortijdig uitlekten. Frederik -Hendrik nam maatregelen hiertegen en richtte in 1634 een vergadering op die men het Geheim Besogne of het Groot Besogne noemde.

Frederik Hendrik

Deze vergadering nam snel besluiten die geheim bleven zolang nodig was en buiten de Staten Generaal omgingen. De leden hiervoor benoemde Frederik – Hendrik zelf, hij kreeg hierdoor een ongekende macht in de Republiek. In latere jaren leverde dit steeds meer problemen met de Staten op. Er ontstond tevens onenigheid over het sluiten van vrede met Spanje en tevens over de steun die Frederik Hendrik aan de Engelse koning gaf nadat zijn zoon prins Willem 2 op vijftienjarige leeftijd was getrouwd met de 10 jarige Maria Stuart wat een dochtertje was van de Engelse koning. In 1647 overleed Frederik – Hendrik toen de vredesonderhandelingen om vrede met Spanje te sluiten volop bezig waren.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *