Depressie

Depressie  

Depressie is een veel voorkomende psychische klacht. In dit artikel gaat het voornamelijk over Depressies bij ouderen. Vaak is een Depri bij ouderen moeilijk te herkennen daardoor krijgt de doelgroep ouderen met een Depressie relatief weinig aandacht. Depri wat is het en wat kunnen we er aan doen. 

Depressie

Wat is een depressie 

Een Depressie is een stemmingsstoornis waarbij men vaak alles zwart of grijs ziet. En dat langere tijd achter elkaar, iemand die dus eens een dag of twee dagen niet zo lekker in zijn vel zit en alles zwart inziet heeft nog geen depressie. De klachten moeten enkele maanden aanwezig zijn voor men de diagnose depressief zal stellen. 

Depressie

Kenmerken depressie 

Naast dat alles zwart of grijs lijkt kan men last hebben van slaapproblemen, eetproblemen, zich triest en hulpeloos voelen en tot niets in staat. Men voelt zich moe, geen energie of por hebben om iets te gaan doen en ook overal tegenop zien. Tevens klagen mensen die last hebben van een Depressie vaak over een slechtere concentratie en over vergeetachtigheid. Komen deze klachten langere tijd voor neem dan zeker contact op met de huisarts en blijf niet met deze klachten rondlopen. Signaleert men deze klachten bij een huisgenoot of bijvoorbeeld bij één van de ouders dring er dan sterk opaan dat men hulp zoekt. 

Depressie

Depressie bij ouderen 

Depressie bij ouderen dit is de meest voorkomende psychische klacht bij mensen tussen de 65 en 80 jaar. Vrouwen van die leeftijd hebben een tweemaal zo grootte kans op deze klachten dan mannen in die leeftijdsgroep. Men kan last krijgen van een depressie zonder dat hier een directe aanleiding voor is. Redenen kunnen zijn bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. Het kan ook een nevenverschijnsel zijn van een ziekte. Ziektes waarvan we weten dat depressie hiervan een bijverschijnsel kan zijn zijn onder andere reuma, kwaadaardige aandoeningen, infecties zoals griep. Ook neurologische aandoeningen zoals een beroerte, dementie en de ziekte van Parkinson kunnen als bijverschijnsel een depressie hebben. Iets anders wat het ontstaan van een depressie kan bevorderen is een tekort aan bepaalde vitamines zoals vitamine B en C of een tekort aan de stof ijzer. Op heel hoge leeftijd is een ingrijpende emotionele gebeurtenis vaak de hoofdoorzaak. Ouderen hebben in hun leven al veel verliezen geleden, ook het verlies aan kracht en gezondheid, en het verlies van zelfstandigheid kan iemand minder weerbaar maken. 

Depressie

Behandeling bij depressie 

Behandeling bij depri is natuurlijk afhankelijk van de mate waarin men klachten heeft. Vaak bestaat de behandeling uit medicijnen eventueel gecombineerd met gesprekstherapie. Als medicijnen die men voorschrijft zijn Antidepressiva de belangrijkste soms samen met slaap – en / of kalmeringsmiddelen. Is men als oudere depri als gevolg van een ingrijpende lichamelijke beperking dan kan het gebruik van hulpmiddelen die de zelfredzaamheid bevorderen een stap in de goede richting zijn. Doordat de oudere weer meer in staat is om zelfstandig activiteiten te ondernemen zal dit vaak de depressie verminderen. Oudere mensen worden als gevolg van een depressie dikwijls heel passief, men kan hen hierin steunen door persoonlijke aandacht te geven en samen iets te ondernemen. Begin met een kleine kortdurende activiteit en als men hier nog niet aan toe is kan er van het kijken naar anderen die een activiteit uitvoeren een positieve stimulans uitgaan. Al is men dan zelf niet actief de prikkelende omgeving heeft vaak een positieve uitwerking. 

Depressie

Dagstructuur bij depressie 

Dagstructuur bij depri is heel belangrijk dit biedt de patiënt houvast. Vaak heeft men veel moeite om de dag door te komen, als men een vaste dagindeling opschrijft bijvoorbeeld in een agenda kan dit overzicht en duidelijkheid scheppen en onzekerheid en doelloosheid tegengaan. Geef de agenda een vaste plaats en ga na of men deze ook gebruikt. 

Depressie

Depressie en professionele hulp 

Depressie en professionele hulp zeker ook bij ouderen is het stellen van de juiste diagnose van belang. Vaak verward men depressie en dementie met elkaar omdat een depressie door verminderde aandacht en verminderde concentratie vaak ook vergeetachtigheid als kenmerk heeft ziet men een depressie dikwijls aan als het begin van dementie met alle gevolgen van dien. Het is daarom van belang dat mensen de juiste professionele hulp en diagnose krijgen. Depressieve klachten horen niet per definitie bij het ouder worden, roep dus hulp in en laat de klachten niet onbehandeld, een doeltreffende behandeling kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren ook bij hoge of zeer hoge ouderdom. Ouderenpsychiatrie kan hierbij een rol spelen. 

Depressie

Depressie en dementie 

 • Depressie en dementie worden nog al eens met elkaar verward hier de kenmerken van beide ziektes:
 • Kenmerken van een depressie: 
 • Een depressie heeft een afgebakend begin.
 • De patiënt erkent de geheugenproblemen.
 • Men onthoudt en herkent nieuwe namen en gezichten.
 • De patiënt verwaarloost zichzelf is niet geïnteresseerd in zelfzorg. 

Kenmerken van dementie 

 • Dementie heeft een sluipend begin.
 • De patiënt vergoelijkt de geheugenproblemen en erkent deze niet.
 • Men vergeet nieuwe namen en gezichten.
 • Men maakt fouten tijdens de zelfzorg.
 • Men is gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon. 

Depressie een ernstige zaak neem de klachten altijd serieus, raadpleeg een arts en blijf niet met de klachten lopen. Depressies bij ouderen ook hier is nog wat aan te doen schakel professionele hulp in.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *