Begrafenis: begrafenis in vroeger jaren en nu de eenentwintigste eeuw

Begrafenis in vroeger jaren en nu, vroeger werd er veel gebruik gemaakt van burenhulp bij begrafenissen, tegenwoordig neemt de begrafenisondernemer een groot deel van de werkzaamheden op zich. Leven en dood voor iedereen komt er een tijd dat men niet meer leeft en begraven of gecremeerd moet worden. Begrafenis in vroeger jaren en nu in dit artikel meer informatie over een begrafenis hoe men zich hier op kan voorbereiden en hoe deze over het algemeen geregeld wordt. 

Begrafenis: begrafenis in vroeger jaren en nu de eenentwintigste eeuw

Begrafenis in vroeger jaren, vroeger werden doden zowel begraven als verbrand tot Karel de Grote het verbranden verbood in 785 na Christus. Vanaf 1829 komt er een wettelijke regel dat doden begraven moeten worden op begraafplaatsen die buiten de bebouwde kom liggen. In 1914 komt in Nederland de eerste crematie voor alhoewel dit pas vanaf 1955 wettelijk is toegestaan. Momenteel worden er in Nederland procentueel gezien iets meer mensen gecremeerd als begraven.

Begrafenis en een codicil of niet

Begrafenis een codicil kan men bij een begrafenisonderneming vaak gratis aanvragen, in dit boekje kan men opschrijven waar men begraven wilt worden, in welke soort kist, wie de dragers van de kist moeten zijn, welke mensen men wil uitnodigen voor de begrafenis en nog veel meer zaken die duidelijkheid kunnen geven over de wensen van de overledene. Zeker aan te raden als er onenigheid of veel verschil van standpunten binnen de familie zijn.

Een overlijden en wat nu 

Een overlijden en nu, na het overlijden van een geliefde schakelt men meestal als één van de eersten de begrafenisondernemer in die dag en nacht hiervoor klaar staat. Deze zal de nabestaanden begeleiden en adviseren in een verdrietige emotionele tijd. Tijdens het eerste overleg besluit men meestal op welke dag en tijdstip de begrafenis plaats vind, waar men de overledene tot die tijd opbaart, voor welke kist men kiest en zo nog meer zaken die van het eerste belang zijn. Begraven mag pas na een wettelijk vastgesteld aantal uren na het overlijden en moet binnen een wettelijk vastgestelde uiterste termijn. Begrafenis in vroeger jaren en nu.

Verschillende grafsoorten / de graf soort 

Het soort graf kan verschillen men kan kiezen voor een algemeen graf waar minder kosten aan zijn verbonden hierin worden meestal drie mensen bij elkaar begraven die geen bekenden van elkaar zijn. Kiest men voor een “eigen”graf dan krijgt men dit in de meeste gevallen niet in eigendom maar huurt men deze voor een termijn van 20, 30 of 50 jaar en men kan dit steeds verlengen. Wettelijk is voorgeschreven dat een lichaam minimaal tien jaar begraven moet liggen op dezelfde plaats. Voor algemene graven geldt een grafrust termijn van minimaal tien jaar voor eigen graven is dit minimaal twintig jaar als men tenminste de grafrechten betaald heeft. Begrafenis in vroeger jaren en nu laat je voorlichten door de begrafenisondernemer.

Begrafenis in vroeger jaren en nu en zijn voorbereiding 

Begrafenis in vroeger jaren en nu en zijn voorbereiding, voor de begrafenis van een overledene zijn de nabestaanden de opdrachtgever in sommige gevallen kan dit problemen geven en word de begrafenis niet uitgevoerd naar wens van de overledene. Tegenwoordig kan dit voorkomen worden door een contract te laten maken bij de Stichting Voorzorg Kosten Begrafenisverzorging. Het contract geldt dan na overlijden als opdrachtgever en zodoende vind de begrafenis dan plaats zoals de overledene zich dit had voorgesteld. De stichting functioneert zonder winstoogmerk. Het op laten stellen van een testament kan ook duidelijkheid en voordeel geven, de laatste jaren neemt het maken van een testament toe een langstlevende testament kan ervoor zorgen dat er minder successierechten hoeven te worden betaald.

Begrafenis in vroeger jaren en nu, een begrafenis is een emotioneel gebeuren keuzes maken op voorhand kan rust schenken en negatieve ontwikkelingen voorkomen.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *