Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland 

Antisemitisme in Nederland, wat is antisemitisme,wat is de oorzaak en wat kunnen we er aan doen om antisemitisme te verminderen. Antisemitisme in Nederland is het een probleem of valt het uiteindelijk allemaal nog wel mee. 

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland betekenis antisemitisme 

Antisemitisme in Nederland onder antisemitisme verstaan we de discriminatie van Joden op basis van hun ras of godsdienst wat als gevolg een negatieve vijandige houding tegen onze Joodse medemensen heeft. En vaak tevens bestaan onze gedachten over onze Joodse medemensen uit vele vooroordelen. Na elke botsing tussen Israël en haar buurland komt het antisemitisme weer meer naar voren. Antisemitisme is een veel voorkomende vorm van discriminatie die al sinds de oudheid voorkomt. In het jaar 1096 vindt één van de eerst georganiseerde Jodenmoorden plaats, tijdens de Duitse Kruistocht werden in verscheidene Duitse steden de Joodse gemeenschappen uitgemoord. In vroeger eeuwen had het antisemitisme een religieus karakter later gaf de economische handel en wandel van de Joden vaak aanleiding tot jaloezie en haatgevoelens. Een voorbeeld hiervan in Nederland was dat Joden in Nederland geen lid mochten zijn van gilden hierdoor konden zij geen middenstandsberoep uitoefenen en zochten zij hun toevlucht voornamelijk in de financiële dienstverlening en de handel. Dit bracht hun dikwijls groot succes maar leidde tot grotere gevoelens van haat en jaloezie. 

Antisemitisme in Nederland

 

Antisemitisme in Nederland vormen van antisemitisme 

Antisemitisme in Nederland er bestaan verschillende vormen van antisemitisme bij het religieuse antisemitisme speelt een rol dat de Joden de moordenaars van Christus waren. Bij meer aardse vormen van antisemitisme zoals politiek antisemitisme, economisch antisemitisme en racistisch antisemitisme komen zowel angst, jaloezie en vooroordelen meer op de voorgrond. In het begin van de twintigste eeuw kwam een fictief verslag in de openbaarheid dat suggereerde dat de Joden uit waren op een wereldregering. Om het doel van een wereldoverheersing te kunnen bereiken zou men een samenzwering op internationale schaal op touw zetten met medewerking van zowel communisten als kapitalisten. Veel van deze complottheoriën zijn gebaseerd op het fictief verslag de Protocollen van de Wijzen van Zion. Deze protocollen bleken echter een vervalsing te zijn. De Nazi-Duitsers hebben sterk gebruikt gemaakt van deze protocollen om het antisemitisme onder de Duitse bevolking sterk uit te breiden. Gecombineerd met het racistische denkbeeld van het superieure Germaanse ras en de minderwaardige menssoort die men de Joden vond was dit aanleiding om de Joden op nietsontziende wijze massaal uit te roeien. Ook gebruikte men in bepaalde gevallen het religieuze argument om de verschrikkelijke Holocaust te rechtvaardigen. Tijdens deze massamoord werden in Duitsland tussen 1942 en 1945 meer dan 6 miljoen Europese Joden uitgemoord. Dat dit verschrikkelijke feit heeft kunnen gebeuren in deze aantallen en in dit tempo laat zien dat ook in andere Europese landen sterk sprake was van antisemitisme zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, Nederland en in de Oost – Europese landen. 

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland voorvallen van antisemitisme 

Antisemitisme in Nederland na de Tweede Wereldoorlog komen er in Nederland regelmatig antisemitische voorvallen of incidenten voor. Deze incidenten bestaan voornamelijk uit antisemitische geschriften of kreten die tijdens demonstraties worden geroepen tegen de staat van Israël. Incidenten waarbij sprake was van het gebruik van grover geweld zijn onder andere voorgekomen in 2009 toen het Joodse Sinaï Centrum in Amstelveen door onbekenden is beschoten. Het Sinaï Centrum is een Joods centrum voor geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren na het conflict in de Gazastreek in 2008 / 2009 is het aantal antisemitische incidenten met plusminus 10 procent gestegen. Het totaal aantal incidenten is fors in vergelijking met andere Europese landen. Men verklaart deze toename voornamelijk door het conflict tussen Israël en Palastina. 

Antisemitisme in Nederland

Anti semitisme en haar bestrijding 

In ons land bestrijd men anti semitisme op dezelfde wijze als andere vormen van discriminatie of racisme. Wanneer men slachtoffer is van anti semitisme kan men dit melden op twee punten namelijk bij het Meldpunt Discriminatie en bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël ( CIDI ). Justitie beslist dan in een later stadium of er werk van de melding wordt gemaakt of niet. Joodse burgers maken ook regelmatig de keuze om geen melding te maken van anti semitisme omdat ze bang zijn om hierdoor in de familiesfeer bedreigingen hier omtrent te ontvangen. Om anti semitisme te voorkomen kan er goede voorlichting worden gegeven over onze Joodse medeburgers en hun land. Ook kan het nuttig zijn om in het onderwijs hier wat meer aandacht aan te schenken. Een verbeterpunt zou tevens zijn als de tijd tussen de aanhouding van de verdachte wegens anti semitisme en de rechtzaak korter zou worden. Antisemitisme in Nederland een ernstige zaak

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *