Spierziekte: ALS spierziekte als ernstige ziekte zonder behandeling

ALS spierziekte als ernstige ziekte die erg progressief is en bijna altijd leidt tot de dood. ALS een ernstige ziekte van de zenuwbanen waarvoor helaas nog geen doeltreffende behandeling bestaat. 

ALS spierziekte als ernstige ziekte

Spierziekte: ALS spierziekte als ernstige ziekte zonder behandeling

De zenuwbanen die de verbinding tussen de hersenen en de spieren verzorgen zijn bij de ziekte ALS niet in orde. Doordat de cellen van de zenuwbanen geleidelijk aan uitvallen krijgen de spieren geen prikkel meer door van de hersenen het gevolg hiervan is dat deze spieren niet meer functioneren met alle gevolgen van dien. Het is een erg progressieve ziekte waarbij alle spieren met uitzondering van de hartspier worden aangedaan. ALS een ernstige ziekte in de zenuwbanen de ziekte begint in de meeste gevallen bij mensen tussen de 50 en 60 jaar alhoewel er ook wel mensen bekend zijn waarbij de ziekte zich op een vroegere leeftijd heeft geopenbaard. De ziekte komt meer bij mannen voor dan bij vrouwen en de oorzaak van de ziekte is tot nog toe onbekend. ALS spierziekte als een ernstige ziekte in de zenuwbanen van het lichaam, zeer ingrijpend.

Het stellen van de diagnose bij ALS 

Het stellen van de diagnose ALS kan meestal pas als er al meerdere lichaamsdelen door de ziekte zijn getroffen. De diagnose wordt pas aan de patiënt bekend gemaakt als men hier vrij zeker van is omdat het krijgen van zo’n diagnose vrijwel altijd de dood betekend wil de specialist wel vrij zeker van zijn diagnose zijn. Gemiddeld duurt het plusminus een jaar nadat de eerste verschijnselen zich hebben voorgedaan voordat men de diagnose stelt. ALS een ernstige ziekte in de zenuwbanen.

 ALS spierziekte als een ernstige ziekte / Symptomen van de ziekte ALS

Symptomen van de ziekte ALS, de eerste symptomen zijn vaak vermoeidheid, verminderde belastbaarheid en spierzwakte. De gebieden waarop de spierzwakte zich vaak het eerste manifesteert zijn de kleine handspieren, de strekspieren in de voet en de spieren van de tong en keel. Daarna breidt de ziekte zich dan uit naar andere spieren, men krijgt pijnlijke spierkrampen en dan worden de spieren zwakker en dunner. Als de strekspieren van de voet worden aangetast kan een klapvoet ontstaan. Als de spieren van de tong en de keel worden aangetast kunnen er spraak – en slik problemen optreden. ALS spierziekte als een ernstige ziekte een moeilijk te overwinnen tegenstander.

Behandeling van ALS een ernstige ziekte in de zenuwbanen 

Behandeling van ALS een ernstige ziekte in de zenuwbanen, men heeft voor deze ziekte helaas nog geen afdoende behandeling. Het medicijn Rilutec kan wel een remmende werking hebben op de snelheid waarmee de ziekte zich verbreidt ook kan men medicijnen gebruiken tegen de pijn. Deze pijnstillers heeft men vaak het meeste ’s nachts nodig als de pijnlijke spierkrampen optreden.

Ergotherapie en oefentherapie kunnen hulp bieden om de leefomgeving aan te passen en om spierstijfheid tegen te gaan ook kan men gebruik maken van logopedie als er sprake is van slik problemen.

Hulpmiddelen en aanpassing van de woning bij spierziekte

Hulpmiddelen en aanpassing van de woning bij ALS is vaak al in een vroeg stadium nodig ongelijkheid kan al snel leiden tot struikelen en vallen neem dus alle obstakels zoals tapijten weg ook kan het nodig zijn het huis geschikt te maken voor het gebruik van een rolstoel. ALS een ernstige ziekte in de zenuwbanen.

ALS spierziekte als ernstige ziekte / Voedsel en gebitsverzorging bij de spierziekte ALS 

Voedsel en gebitsverzorging bij de ziekte ALS kan problemen geven, vaak geven kauwen en slikken moeilijkheden en is eten en drinken erg belastend voor de patiënt met ALS. Zorg ervoor dat vloeistoffen niet te dun zijn gebruik een beker met een neusuitsparing zodat men kan slikken zonder dat het hoofd naar achteren hoeft te worden gebogen. Gebruik liever geen rietje omdat dit meer energie kost en tevens de kans op verslikken groter maakt probeer verslikken te voorkomen omdat dit longontsteking tot gevolg kan hebben. Maak het voedsel klein, de vloeistoffen niet te dun en geef meerdere keren kleine porties die kan men eenvoudiger verwerken dan grote maaltijden. Doordat eten moeizamer gaat blijven er makkelijk voedselresten in de mond achter gebruik voor de verzorging van de tanden het liefst een elektrische tandenborstel. ALS een ernstige ziekte in de zenuwbanen. Voor spierziektes van deze soort zou ik absoluut vit C adviseren, vitamine C is een krachtige vitamine die de verzieking tegen gaat !

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *